O-STA

Letno zasedanje Sveta ustanove Slovenske znanstvene fundacije

Na rednem letnem zasedanju so se 22. aprila 2010 v Ljubljani sestali članice in člani Sveta ustanove Slovenske znanstvene fundacije (SZF). Obravnavali so Letno poročilo SZF za leto 2009 ter program in finančni načrt ustanove za poslovno leto 2010. K obema dokumentoma, ki ju je sprejela pred tem uprava (29. marec 2010), so dali svoje soglasje skladno s postopkom v okviru ustanove.

Prav tako so soglašali, da se ministru pristojnemu za znanost ter premierju pošlje dokument, ki opredeljuje vlogo SZF v napovedanem razvojnem preboju. Nova opredelitev vloge je nujno potrebna, saj SZF opravlja pomembno vlogo, vendar do sedaj ni bila konkretno predstavljena v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu. Nov program bo nastajal prav v maju in juniju letos.

Na zasedanju so dosedanjega direktorja dr. Edvarda Kobala, ki mu 25. maja 2010 poteče četrti štiriletni mandat, ponovno imenovali za direktorja SZF in sicer do 25. maja 2014.

Pred začetkom zasedanja Sveta ustanove SZF pa sta dr. Edvard Kobal in gospod Žiga Vavpotič, strokovni direktor Zavoda Ypsilon, podpisala pred člani Sveta ustanove dogovor o sodelovanju za strateško partnerstvo pri spodbujanju medgeneracijskega dialoga z mladimi med 20. in 30. letom starosti. Ta skupina je ena največjih skupin mladih, ki jim SZF namenja posebno pozornost v okviru svojih finančnih shem neodvisnih pomoči za osebni razvoj ljudi, ki na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti prepoznavajo svoje bodoče poklicno poslanstvo.

.