O-STA

Kako s pomočjo informacijske tehnologije do poslovnega preboja

Poslovni dan na NT Konferenci

Okrogla miza s predsedniki uprav večjih slovenskih podjetij

Ljubljana, 18. maj 2010 - Na letošnji NT konferenci bodo prvi dan zaznamovale tudi poslovne vsebine, saj bo Microsoft, v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani (EF), organiziral Poslovni dan oziroma poslovno misijo. Je IT samo nujna osnovna infrastruktura ali jo izrabljajo za poslovni preboj in kakšna so pričakovanja v prihodnje, bodo na okrogli mizi povedali direktorji večjih slovenskih podjetij. Ekonomska fakulteta pa bo predstavila študijo o potrebah po znanju o informacijskih tehnologijah in "e-veščinah" v naslednjem desetletju. Predvideva se, da bo že čez pet let kar 90 odstotkov vseh delovnih mest zahtevalo določeno obliko "elektronskega" znanja. Kako slovenska podjetja zagotavljajo elektronsko pismenost svojih zaposlenih in kako učinkovito izrabljajo obstoječo informacijsko tehnologijo?

Prilagojena in v celoti uporabljena informacijska tehnologija danes odločevalcem v podjetjih omogoča, da hitro in učinkovito pridobijo potrebne informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje poslovnih odločitev. Doba dragih in nerazumljivih informacijskih sistemov, ki so bili v domeni IT strokovnjakov, je mimo. Informacijska tehnologija je in mora biti podpora slehernemu delovnemu procesu v podjetju, predvsem pa mora predstavljati možnost za doseganje konkurenčnih prednosti oziroma dodane vrednosti in pozitivnih poslovnih rezultatov. V nasprotnem primeru ali je ne znamo izkoristiti ali pa imamo neprimerno informacijsko platformo. Svoje izkušnje in mnenja o tem bodo na okrogli mizi soočili: Ivica Kranjčevič, predsednik uprave skupine Telekom Slovenija, Stojan Petrič, predsednik skupine Kolektor, Jurij Giacomelli, predsednik uprave Dela, Tone Stanovnik, direktor podjetja Špica International in Matej Potokar, generalni direktor, Microsoft Slovenija.

Dejstvo je, da informatizacija zelo hitro pridobiva na pomenu, da so spremembe hitre in jim je treba slediti. Ekonomska fakulteta je izvedla študijo, s katero ugotavljajo, kakšni so trendi in kakšne potrebe po znanju informacijske tehnologije in "e-veščin" bodo v podjetjih v naslednjih letih. Glede na izsledke študije, ki kažejo, da že v nekaj letih praktično ne bo več delovnih mest, ki ne bi zahtevala določene mere elektronske pismenosti, je potrebno ukrepati zdaj in sistematično začeti z ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem. Raziskava "Stanje poslovne informatike v Sloveniji" je bila izvedena v okviru Oddelka za informatiko Ekonomske fakultete v Ljubljani in bo predstavljena v okviru popoldanskega poslovnega dne.

Microsoftovi programi za dvig informacijske pismenosti

Leta 2003 se je Microsoft v okviru pobude Neomejene možnosti (Unlimited Potential) odločil, da do leta 2010 omogoči 250 milijonom ljudi po vsem svetu dostop do tehnologije in ustreznega znanja. V slovenski podružnici Microsofta so ta program poimenovali Učimo se za življenje, v okviru programa pa so pričeli z ustanavljanjem izobraževalnih središč po vsej Sloveniji ter z usposabljanjem predavateljev, ki svoje znanje prenašajo naprej na udeležence programov. Projekt je namenjen manj privilegiranim posameznikom, ki se želijo naučiti uporabe računalnika in si s tem zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti.

Eden od problemov, ki jih je mogoče zaznati, je tudi nezanimanje evropske mladine za študij o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT). Rezultati nekaterih študij namreč kažejo na to, da se dijaki s sicer odličnim znanjem iz matematike, tehnologije in drugih znanstvenih predmetov, zelo redko odločajo nadaljevati akademsko kariero na IKT področju. Tudi tisti, ki IKT študija sicer ne dojemajo kot zahtevnega, naj bi se na prigovarjanje staršev pogosteje odločali za druge študijske smeri, še posebno dekleta. Pri Microsoftu Slovenija se trudijo premostiti tudi te prepade in sicer z različnim programi, s katerimi želijo pri študentih vzbuditi večjo željo po študiju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, pa tudi po razvoju kariere v tej panogi. Dva takšna programa sta DreamSpark in BizSpark. Prvi študentom omogoča dostop do brezplačne programske opreme, med katero je na voljo velik nabor razvijalskih in oblikovalskih orodij. Drugi pa deluje kot podpora inovativnim mladim podjetnikom, ki želijo ustanoviti svoje tehnološko podjetje. Microsoft jim tu pomaga z nudenjem programske opreme, podpore in promocije.