O-STA

Festival znanosti bo letos uresničen kot raziskovalna postaja

Med 21. in 23. septembrom 2010 bo potekal v Ljubljani 16. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo. Pripravlja ga Slovenska znanstvena fundacija (SZF) v sodelovanju s strokovnimi partnerji in pokrovitelji. Letos bodo v ospredju festivala ideje, ki spreminjajo človeka in svet.

Slovenski festival znanosti je običajno tridnevna prireditev s številnimi dogodki za različne starostne skupine udeležencev. Poteka v začetku jeseni in predstavlja vrh različnih proslavitev - tako rojstev velikih znanstvenic in znanstvenikov, pomembnih znanstvenih spoznanj in odkritij ter izumov, ki so temeljito spremenili tako vednost kakor tudi sicer vsakdanje življenje ljudi. Proces oblikovanja in soustvarjanja festivala znanosti pa se v okviru SZF in njenih strokovnih partnerjev začne vsaj tri četrt leta pred samo izvedbo. Pri tem imajo pomembno vlogo letni nagradni natečaji različnih oblik ustvarjalnosti mladih od osnovnih šol do zaključka visokošolskega študija. Ti so aktivirani okoli pol leta pred izvedbo festivala.

Oba letošnja nagradna natečaja ob festivalu znanosti sta vsebinsko vezana na biotsko raznovrstnost. Leto 2010 je bilo namreč razglašeno s strani Združenih narodov za Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Z njim nas želijo Združeni narodi opozoriti na veliko odvisnost od biotske raznovrstnosti v povezavi s prehrano, surovinami, energijo in drugimi planetarnimi nujnostmi. Želijo pa tudi, da postanemo bolj ozaveščeni na Zemlji in da spremenimo svoje ravnanje do takšne mere, da ne bo več ogrožalo te pestrosti, še zlasti z načinom življenja. Nagradni natečaj literarne ustvarjalnosti, že deseti v sodelovanju SZF s časopisno hišo Delo, je spodbujal razmišljanje mladih o odmiranju rastlinskih in živalskih vrst ter o porajanju novih. Natečaj likovnih del na temo žuželke pa je pri mladih umetnikih spodbudil nastanek dvo in tri dimenzionalnih predstav resničnih in le v domišljiji mladih možnih oblik žuželk.

Svoj odmev na festivalu znanosti bo dobila tudi 100-letnica odkritja kromosoma in genov ter 50-letnica odkritja in razvoja laserske tehnike.

Leto 2010 je tudi v znamenju 230. obletnice rojstva Jerneja Kopitarja (1780-1844), 160. obletnice rojstva proučevalca gojenja sviloprejk Ivana Boletta (1850-1924) ter 110. obletnice rojstva Milice Valentinčič Petrović (1900-1965), pionirke medicinske mikrobiologije in parazitologije na Slovenskem. V zvezi s tem bodo imeli posebno mesto festivalski dogodki s področja jezikoslovja, biokemije, agronomije, medicinske mikrobiologije, parazitologije in higiene. Seveda se bodo zvrstili tudi dogodki s področja astronomije, astronavtike, fiziologije, kemije, fizike, matematike, meroslovja, etnologije...

Skratka, udeležencem letošnjega slovenskega festivala znanosti se obeta vključitev v znanstveni paradiž za radovedne in vedoželjne. Festival pa bo deloval tudi kot večdnevna arena za predstavljanje raziskovalnih in tehniških dosežkov mladih, raziskovalcev z malo ali veliko izkušenj pri načrtovanju in vodenju raziskav ter tehničnih rešitev različnih problemov. Tovrstni festivalski dogodki so velika spodbuda za vse, ki se šele odločajo glede nadaljnjega šolanja, ki so zaključili šele prve samostojne projekte, a jih želijo predstaviti javnosti, pridobiti njihovo mnenje, prve pohvale in prve minute slave na osnovi lastne ustvarjalnosti. V zvezi s tem bosta osrednja festivalska dogodka show mladih ustvarjalcev iz slovenskih osnovnih šol ter simpozij mladih raziskovalcev iz srednješolskih klopi.

Festival znanosti v letu 2010 bo uresničen kot virtualna raziskovalna postaja

Vsi festivalski dogodki v letu 2010 bodo sestavljali virtualno raziskovalno postajo, zamišljeno v obliki petih laboratorijev. V okviru Laboratorija idej (pokrovitelj: BTC, d.d, Ljubljana) bodo udeleženci predstavili svoje ideje na katere so najbolj ponosni oz. so spodbudile največje premike v njihovem raziskovalnem delovanju.

V Laboratoriju eksperimentov (pokrovitelj: Kemijski inštitut iz Ljubljane) bodo mladi, izkušeni in vrhunski eksperimentatorji izvajali zanimive poskuse z različnih področij znanosti. Zvrstile se bodo eksperimentalnice iz kemije in fizike, sejem eksperimentov in še druge zvrsti odličnosti in mojstrstva v načrtovanju in izvajanju poskusov.

V Laboratoriju meritev (pokrovitelj: Urad RS za meroslovje - v procesu odločanja) bodo strokovnjak urada in drugi poznavalci razkrivali udeležencem delavnic in predavanj postopke v meroslovju.

V Laboratoriju novih izdelkov in storitev (pokrovitelj: Gospodarska zbornica Slovenije) bodo udeleženci spoznavali in osvajali poti, ki vodijo do novih izdelkov in storitev za trg.

V okviru Laboratorija "Kulinarika in znanost" (pokrovitelj: Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana) bodo slovenski in tuji raziskovalci predstavili svoje skrivnosti upoštevanja izsledkov znanosti pri pripravi jedi in pijač. Pripravljene specialitete izpod rok raziskovalcev bo mogoče tudi poskusiti in oceniti.

Glavni namen festivala znanosti v letu 2010

Glavni namen 16. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo, potekal bo med 21. in 23. septembrom v Ljubljani je, da udeleženci spoznajo kako nastajajo ideje, za kaj pravzaprav pri idejah gre, kje in kako se pozna vpliv posamezne ideje. Osvetlitev vloge idej v človekovem življenju bo s pomočjo festivala znanosti poskušala spodbuditi udeležence, da bodo na ideje, ki so se porodile v njihovih glavah bolj pozorni in ponosni. Prav zaradi tega je sporočilo letošnjega festivala znanosti, da ideje spreminjajo svet.

Festival znanosti je primer javno-zasebnega partnerstva

Nacionalni festival znanosti je na Slovenskem uresničljiv od prve izvedbe v letu 1994 dalje kot dobro načrtovano javno-zasebno partnerstvo. Le na ta način uspe SZF vsako leto zagotoviti pretežen del potrebnih denarnih sredstev. Pri tem so poleg dotacije Vlade Republike Slovenije iz sredstev ministrstva pristojnega za znanost in uradov v njegovi sestavi pomembne tudi donacije in sponzorski prispevki gospodarskih družb in državljanov.

SZF je v veliko zadovoljstvo, da so velike in uspešne gospodarske družbe kot so BTC, Mercator in Krka ter znanstvene organizacije kot je npr. Kemijski inštitut tudi v času gospodarsko-finančne krize ostale podpornice festivala. Večjo skrb pa trenutno še vedno predstavljajo srednje velike gospodarske družbe, ki so v času pred krizo podpirale festival, v zadnjih dveh letih pa ne naklanjajo organizatorici festivala nikakršne podpore. V takšnih razmerah so pomembne donacije državljanov. Do sedaj je SZF aktivirala že tri akcije zbiranja sredstev. Zadnja, ki se je začela sredi maja je zajela tristo vplivnih in pomembnih Slovenk in Slovencev in bo trajala do konca junija.