O-STA

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje je v okviru projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, ta petek in soboto organiziralo že drugo Senje nevladnih organizacij Pomurja 2010

V petek je bila organizirana Konferenca nevladnega sektorja Pomurja, na kateri so predavatelji spregovorili o aktualnih temah v nevladnem sektorju.

G. ALeš Germovšek, predstavnik NVO v Stalni medresorski skupini, je spregovoril o priložnostih zaposlovanju v nevladnih organizacijah, g. Goran Miloševič iz Društva Mozaik je predstavil učinke socialnega podjetništva ter smernice razvoja in priložnosti le-tega v Pomurju, g. Matej Verbajs iz CNVOS-a pa je spregovoril o zakonodajnih vrzelih, ki zavirajo razvoj nevladnega sektorja in otežujejo delovanje in razvoj v društvih, zavodih in ustanovah. Matejka Horvat iz LRF za Pomurje je predstavila vseslovensko pobudo Moja družba, katere cilj je krepitev dialoga med občinami in nevladnimi organizacijami ter vzajemno sodelovanje.

V soboto so organizirali največji dogodek nevladnega sektorja v Pomurju, s ciljem promocije posameznih nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti, projektov, idej in izdelkov. Senje vsako leto k sodelovanju pritegne vse več organizacij, pa tudi obiskovalcev. Tako se je letos na stojnicah predstavilo 30 nevladnih organizacij iz Pomurja, največ med njimi je bilo društev.

Častni pokrovitelj senja je tudi letos bil župan Mestne občine Murska Sobota, g. Anton Štihec.