O-STA

Zavod Celeia Celje je pripravil novo blagovno znamko za podeželske produkte in storitve na področju občin Celje, Laško, Vojnik in Štore

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (v nadaljevanju ZCC) je pripravil novo blagovno znamko za podeželske produkte in storitve na območju občin Celje, Laško, Vojnik in Štore. Nova podoba je nastala v okviru projekta PRIROČNIK CELOSTNE PODOBE PRODUKTOV PODEŽELJA s katerim je ZCC kandidiral na javni poziv društva " RAZNOLIKOST PODEŽELJA " z oddajo projekta dne 27.6.2008. Projekt je bil izbran na podlagi sklepa Upravnega odbora in Letnega izvedbenega načrta društva, potrjenega s strani Leader pisarne, dodeljena sredstva za sofinanciranje: 40.855,50 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in s strani države. Podpisana je bila pogodba za izvajanje dne 5.8.2009 in pričetek izvajanja projekta s 1.9.2009. Projekt je še v teku, konec projekta je 30.6.2010. Manjša promocija blagovne znamke bo že na prireditvi PODEŽELJE V MESTU, ki bo v soboto, 12. 6. 2010, od 9.00 do 13.00 v mestnem jedru Celja.

Cilj projekta je - oblikovati identiteto podeželja s katero se lahko posamezniki poistovetijo glede na svoje želje in pričakovanja - zdramiti zanimanje tako prebivalcev podeželja kot obiskovalcev podeželja o podeželju kot privlačni destinaciji bodisi za bivanje (višanje kvalitete življenja), poslovanje (razvoj podjetništva iz obstoječih potencialov, nove investicije, spodbujanje eko kmetijstva) ali sprostitev (turizem).

Projekt predstavlja prvi korak pri realizaciji razvojne vizije območja opredeljenega v Lokalni razvojni strategiji saj bo skozi oblikovanje celostne podobe podeželja povezal: strateške usmeritve, vizijo, značilnosti in družbeno odgovornost upoštevajoč Lokalno razvojno strategijo: RAZVOJ PODEŽELJA NA OBMOČJU OBČIN CELJE, LAŠKO, ŠTORE in VOJNIK 2007 - 2013

V sklopu projekta smo razvili blagovno znamko podeželja omenjenih občin z izbranim zunanjim izvajalcem - Agencija S 2000 d.o.o., ki je bila izbrana na podlagi postopka javnega naročanja. Glede na raznolikost občin smo poiskali eno rednih skupnih točk, ki jih te imajo - to je skupna zgodovina. Vse občine so bile v preteklosti del posesti Celjskih grofov. Celje kot zibelka vladavina uspešne in ambiciozne rodbine Žovneških gospodov, kasnejših Celjskih grofov in knezov. Posest Vojnika ali Hohenecka, kot se je nekoč imenoval, so v 14. stoletju dobili Celjski grofje, ki so prav tako bili skoraj sto let gospodarji Laškega. Tudi območje današnje občine Štore, natančneje posestvo Prežin v naselju Šentjanž nad Štorami, je v 14. stoletju pripadalo Celjskim grofom. Celjski grofje so torej skupni imenovalec vseh štirih občin, ena najpogostejših asociacij nanje pa sta Friderik in Veronika, slovenska Julija in Romeo.

Ime skupne blagovne znamke podeželja že omenjenih občin je torej Friderik & Veronika in zajema produkte in storitve vseh ponudnikov podeželja.

Logo Friderik & Veronika je sestavljen iz logotipa ali napisa Friderik & Veronika, slogana Uži(va)jmo narav(n)o in simbola teh dveh zgodovinskih oseb. Slogan izraža vrednote podeželja in povezuje prijeten občutek ali okus z naravo. Sam logo je narisan s tehniko krede in kot deluje preprost in naraven. Je zelene barve, ki jebarva vegetacije, zato se večina njenih pomenov navezuje na naravo. Ta barva zato simbolizira pomlad, svežino, vlažnost in hlad, pa tudi prijetnost, gotovost, zdravje, pripravljenost na pomoč, upanje, trajanje in toleranco.

Blagovna znamka Friderik & Veronika je krovna blagovna znamka, ki zajema celotno podeželje (storitve in produkte), razdelili pa smo jo na dve blagovni znamki, na Friderika in na Veroniko, vsak zajema svoje izdelke.

BZ Friderik je rjave barve, ki je močna, zemeljska in zaščitniška barva. Pomensko vključuje ekonomičnost, zvestobo in čvrstost, vendar tudi pritisk, togost, upornost in trmoglavost. Rjava barva implicira preprostost in praktičnost.

BZ Veronika pa je rdeče barve, ki simbolizira odločnost, pogum, samozavest, toploto, vitalnost, moč, strast, energičnost, impulzivnost in življenjsko silo.

Več info: Urša Dorn, Svetovalka za turizem, tel.: 03 42 87 135, mobi: 031 526 133, e-mail:ursa.dorn@celje.si. Gospa Dorn bo za informacije dosegljiva na mobitel št. tudi v soboto, 12. 6. 2010 od 10.30 do 11.00 na prireditvi Podeželje v mestu.