O-STA

Od podjetniške ideje do izkaza poslovanja

Dolgoročna gospodarska uspešnost Slovenije bo odvisna od podjetništva. Zavod mladi podjetnik je s celodnevnim dogodkom izvedel zaključek serije podjetniških izobraževanj "Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!", s katerimi pospešuje in podpira razvoj podjetništva med mladimi.

LJUBLJANA, 10. junij 2010 - Zavod mladi podjetnik je v sodelovanju s partnerjema Tehnološki park Ljubljana in VentureLab organiziral intenzivno celodnevno podjetniško izobraževanje, s katerim je zaključil izredno uspešno vseslovensko turnejo promocije podjetništva "Mladi podjetnik? Zakaj pa ne". Poslovno-izobraževalnega dogodka v ljubljanskem Tehnološkem parku se je udeležilo več kot 250 mladih, ki načrtujejo ustanovitev podjetja kakor tudi tistih, ki v podjetništvu že delajo prve negotove korake.

Malo podjetništvo, ki predstavlja v razvitih gospodarstvih tudi do 95 odstotkov poslovnih subjektov, je motor gospodarske rasti ter ustvarja visoko dodano vrednost in nova delovna mesta. Zato so za Slovenijo, ki se še ni izvila iz primeža recesije, pobude in dejavnosti kot jih izvaja Zavod mladi podjetnik, življenjskega pomena. "V okviru turneje Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!" smo izvedli preko 25 podjetniških izobraževanj v vseh večjih slovenskih središčih. Zaradi visoke udeležbe in odločnega odziva udeležencev smo se še bolj utrdili v prepričanju, da je naša usmeritev za podporo podjetništvu med mlade prišla pravočasno in da dosega svoj namen, saj pomeni predvsem odpiranje novih poklicnih in življenjskih priložnosti za mlade," je povedal Borut Borštnik, direktor Zavoda mladi podjetnik.

Že umestitev dogodka v Tehnološki park Ljubljana, kjer deluje vrsta najboljših slovenskih in mednarodno priznanih visokotehnoloških podjetij, je pokazala, kaj lahko pomeni uresničitev podjetniških idej mladih podjetnikov. "Tehnološki park Ljubljana razvija podporno podjetniško okolje, kjer s promocijo, storitvami in z infrastrukturo zajemamo, vrednotimo, motiviramo in podpiramo razvoj visokotehnoloških podjetij" je povedala Vera Nunič, svetovalka v Tehnološkega parka Ljubljana. "S premišljenimi podpornimi shemami spodbujamo nove visoko tehnološko poslovne pobude za tržni nastop v obliki podjetja. Z njihovo vključitvijo v inkubacijsko razmerje v Tehnološkega parka Ljubljana zadržujemo, ohranjamo in bogatimo visoko tehnološki podjetniški potencial v regiji. Snujemo in razvijamo inovativno podporno okolje, ki zagotavlja fizično in intelektualno infrastrukturno za poslovanje vključenih podjetij po ugodnih cenah."

Dober primer uresničitve podjetniške ideje mladih je tudi Microsoft, ki danes mlade podjetnike podpira s tehnologijami in storitvami v okviru programa Biz Spark za pospeševanje mladih razvijalskih podjetij. "Razvoj programov za inovativna mlada podjetja, ki olajšajo dostop do tehnoloških in poslovnih virov, sodi danes med najpomembnejša poslanstva Microsofta," je povedal Matej Potokar, generalni direktor slovenske podružnice Microsofta v nagovoru udeležencem izobraževanja. "S programi, kot je BizSpark, odpiramo priložnosti, da tudi v Sloveniji dobimo več uspešnih in inovativnih podjetij, ki bodo položila trdne temelje za gospodarsko rast in nova delovna mesta. BizSpark daje mladim podjetjem programsko opremo, ko jo ta najbolj potrebujejo, a si jo najtežje privoščijo, pa tudi poslovna znanja in možnosti povezovanja."

Zaključni dogodek Mladi podjetnik? Zakaj pa ne! je bil vsebinsko razdeljen na tri sklope: pred ustanovitvijo podjetja, ustanovitev podjetja ter prvi koraki poslovanja podjetja, ki so podali vse najpomembnejše korake za uspešen začetek poslovanja. Udeleženci so v prvem sklopu spoznali vidike in prednosti ustanovitve podjetja kot načina preživetja ali izboljšanja kakovosti življenja ter dobre prakse razvoja začetne poslovne ideje v uspešen poslovni načrt. V vsebinskem sklopu Ustanovitev podjetja so bili predstavljeni postopki in zakonske podlage ustanovitve podjetja, programa za mlada podjetja Microsoft Biz Spark, pravne pasti, na katere morajo biti pozorni mladi podjetniki na začetku poslovanja, prvi stiki z banko ter izgradnja kakovostne spletne strani kot najbolj učinkovitega medija za krepitev tržne prisotnosti in pospeševanje prodaje v mladih podjetjih. Zadnji vsebinski sklop je postregel s predstavitvami izdelkov, storitev in dejavnosti, ki podjetju pomagajo pri stroškovno učinkovitem poslovanju. Udeleženci so spoznali, kako lahko s sodobnimi pristopi k prodaji konkurirajo velikim podjetjem in drugim uveljavljenim ponudnikom na tržišču, predstavljene so jim bile informacijske storitve za pisarniško poslovanje, sodoben način promocije prek spletnega oglaševanja, model e-računovodstva kot optimalnega in cenovno ugodnega načina zagotavljanja zakonske skladnosti in pregleda nad poslovanjem ter nenazadnje možnosti za financiranje mladih podjetij z nepovratnimi sredstvi.

V sklopu dogodka so ves dan potekale predstavitve poslovnih storitev na stojnicah, ki so bile organizirane tematsko v kotičke. Obiskovalci so v teh kotičkih dobili brezplačne vsebinske nasvete ter informacije o produktih, ki jih ponuja njihovo podjetje. V Računovodskem kotičku so strokovnjaki podjetja SAOP in MP računovodstva predstavljali model e-računovodstva in poslovne rešitve miniMAX za spletno vodenje poslovanja majhnih podjetij, v Pravnem kotičku je založba Verlag Dashöfer ponujala vsebine in nasvete z vidika gospodarske, davčne in zaposlitvene zakonodaje, v IT kotičku pa so strokovnjaki podjetja Virtu predstavljali sodobne spletne trženjske pristope, ki novoustanovljenim podjetjem omogočajo učinkovito promocijo in hitro doseganje prodajnih rezultatov. Družbi VentureLab ter Klub poslovni angeli Slovenije sta v kotičku Podjetniško svetovanje ter financiranje podjetij udeležencem podali vpogled v možnosti za pridobivanje začetnega oziroma tveganega kapitala.

Več informacij o programu dogodka in sponzorjih dobite na spletni strani: http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/dogodek-leta-mladi-podjetnik-zakaj-pa-ne

O Zavodu mladi podjetnik

Zavod mladi podjetnik je neprofitna organizacija za podporo podjetništva med mladimi in tistimi v začetku poslovanja. Osrednja kanala delovanja organizacije sta portal mladipodjetnik.si ter spremljajoči forum. Zavod organizira tudi brezplačna podjetniška izobraževanja po celotni Sloveniji.

Dodatne informacije:
Borut Borštnik

Zavod mladi podjetnik

031 857 940

info@mladipodjetnik.si

www.mladipodjetnik.si