O-STA

SAOP miniMAX prepričal mlade podjetnike

Udeleženci zaključnega poslovnega izobraževanja "Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!", so pokazali veliko zanimanje za e-računovodstvo in spletno programsko rešitev miniMAX, namenjeno vodenju poslovanja majhnih podjetij.

LJUBLJANA, ŠEMPETER PRI GORICI, 11. junij 2010 - SAOP d.o.o., vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je na zaključnem poslovnem izobraževanju Zavoda mladi podjetnik v Tehnološkem parku Ljubljana, predstavil model e-računovodstva in vodilno slovensko rešitev za vodenje poslovanja majhnih podjetij miniMAX. Udeleženci so v okviru tematskega kotička E-računovodstvo lahko spoznali tudi delovanje miniMAXa v živo, pri čemer jim je bil SAOP-jev strokovnjak za računovodstvo z miniMAXom na voljo ves čas izobraževanja. Skrbel je za praktični prikaz delovanja in podajanje dobrih praks glede uporabe te inovativne programske rešitve pri poslovanju. Predstavljene so bile tudi subvencionirane računovodske storitve MP računovodstvo, ki temeljijo na konceptih elektronskega poslovanja prek spletne rešitve miniMAX.

Mladi, ki se danes odločajo za poslovno pot pripadajo Facebook generaciji in so redni uporabniki različnih spletnih storitev. "miniMAX je za mlade podjetnike idealna rešitev, saj jim omogoča, da s svojim računovodjem v celoti poslujejo in komunicirajo prek spleta. Po drugi strani jim ustreza tudi zaradi samega storitvenega modela, kjer imajo na enem mestu celovite zmožnosti za učinkovito, varno in urejeno poslovanje," je povedal Marko Češnovar, vodja prodaje miniMAX v podjetju SAOP.

Elektronsko poslovanje in poenostavitev dela računovodij, ki se doseže z uporabo miniMAXa, omogoča povečanje storilnosti računovodskih servisov in enostavnejše izboljšanje kakovosti njihovih storitev. Strankam računovodskih servisov omogoča, da veliko opravil, ki so jih prej izvajali v servisu, izvedejo same, na primer vnos prispelih računov. Rešitev avtomatizira vrsto računovodskih opravil, kot je knjiženje izdani računov, potnih nalogov in obračunanih plač ter nenazadnje izdelavo izkaza poslovnega izida in bilance stanja, na voljo pa so tudi medletne bilance. Poleg tega so podatki vsi podatkih, vključno o zalogah materiala in sredstvih, med servisom in podjetnikov vedno usklajeni. Ponudnik rešitve, podjetje SAOP, skrbi za redno in samodejno nadgrajevanje funkcionalnosti kakor tudi za takojšnje usklajevanje s trenutno veljavno gospodarsko, davčno in zaposlitveno zakonodajo.

"V Zavodu mladi podjetnik smo kmalu prepoznali prednosti miniMAXa in v sodelovanju s SAOP-jem ter partnerskimi računovodskimi podjetji ponudili subvencionirane storitve MP računovodstvo," je povedal Borut Borštnik, direktor Zavoda mladi podjetnik. Ponudniki MP računovodstva mladim podjetnikom zagotavljajo kakovostno računovodsko storitev in programsko rešitev ob znatno nižji ceni od tržne (od 75 evrov + DDV naprej). Poleg tega imajo mladi podjetniki na voljo vedno sveže informacije o stanju poslovanja, kar jim poenostavlja odločanje in planiranje dejavnosti ter zmanjšuje številna poslovna tveganja, ki so jim izpostavljeni.

Več informacij o Zavodu mladi podjetnik: http://mladipodjetnik.si

Več informacij o spletni rešitvi miniMAX: http://www.minimax.si