O-STA

Spremembe cen poštnih storitev v notranjem in mednarodnem poštnem prometu

Kljub povišanju cene nekaterih poštnih storitev ostajajo med najnižjimi v državah EU

MARIBOR, 30. julij - Pošta Slovenije bo 1. avgusta letos spremenila cene nekaterih poštnih storitev v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve. V povprečju se bodo cene povišale za 3 cente v notranjem oziroma za 4 cente v mednarodnem poštnem prometu, kljub temu pa so še vedno med najnižjimi v državah Evropske unije.

S 1. avgustom letos se bodo zvišale cene naslednjih poštnih storitev:

notranji poštni promet:

- standardno pismo - nova cena: 0,29 EUR (doslej 0,26 EUR),

- navadno pismo do 20 g - nova cena: 0,33 EUR (doslej 0,30 EUR),

- dopisnica - nova cena: 0,29 EUR (doslej 0,26 EUR),

mednarodni poštni promet:

- standardno pismo - nova cena: 0,44 EUR (doslej 0,40)

- navadno pismo do 20 g - nova cena: 0,49 EUR (doslej 0,45)

- dopisnica - nova cena: 0,39 EUR (doslej 0,35).

Cene navedenih poštnih storitev, kot rečeno, kljub povišanju še vedno ostajajo med najnižjimi v Evropski uniji. Tako znaša cena standardnega pisma v notranjem poštnem prometu v državah Evropske unije v povprečju 0,51 EUR, v Sloveniji pa je sedanja cena 0,26 EUR. Slovenija je tako na repu lestvice držav Evropske unije, nižje je samo še Malta s ceno 0,19 EUR. Cene zgoraj navedenih poštnih storitev v notranjem poštnem prometu, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve, je Pošta Slovenije nazadnje spremenila maja lani. Cene navedenih poštnih storitev v mednarodnem poštnem prometu pa se niso spremenile od leta 2000.

Z navedenimi povišanji cen bo Pošta Slovenije delno odpravila cenovna nesorazmerja na področju univerzalne poštne storitve v primerjavi z javnimi poštnimi operaterji v drugih državah oziroma nekoliko znižala negativni poslovni izid na tem področju ter si tako zagotovila boljše izhodiščne pogoje za liberalizacijo poštnega trga, ki nastopi 1. januarja 2011.

Pošta Slovenije
Služba za odnose z javnostmi