O-STA

V Mengeš bo Petrol že do prihodnje ogrevalne sezone pripeljal zemeljski plin

Župan občine Mengeš mag. Tomaž Štebe in predsednik uprave Petrola Janez Lotrič sta danes javno podpisala koncesijsko pogodbo za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture na območju občine Mengeš, po kateri naj bi se prebivalci Mengeša in okolice z zemeljskim plinom greli že prihodnjo kurilno sezono. Pri zagotavljanju ugodnejših virov financiranja investicije v preureditev centralnega ogrevanja bosta končnim odjemalcem pomagala Petrol in LB Domžale.


Podpis omenjene pogodbe pomeni sklepno fazo sicer že julija pričetega postopka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe izgradnje, upravljanja ter oskrbe z zemeljskim plinom iz omrežja v občini Mengeš, v katerem je bila oktobra letos za koncesionarja izbrana delniška družba Petrol. Kot najbolj ugoden ponudnik je bil Petrol praktično sočasno ocenjen še v dveh postopkih za izbiro koncesionarja, in sicer v občini Domžale in Trzin, vendar ti dve odločbi v danem trenutku še nista pravnomočni.


S projektiranjem plinovodne trase in s pridobivanjem služnostnih pogodb za parcele, po katerih bo potekal mengeški plinovod, namerava Petrol pričeti že v začetku januarja. Gradnja omrežja bo potekala skladno z načrtom izgradnje komunalnih naprav oziroma ostale podzemne infrastrukture v občini Mengeš. Ta med drugim predvideva, da bo novozgrajeno omrežje za zemeljski plin obstoječi trzinski plinovod, po katerem v danem trenutku poteka oskrba s tekočim naftnim plinom, doseglo že do naslednje ogrevalne sezone. Uporabniki na območju obeh občin naj bi se tako že v prihodnjem letu greli z zemeljskim plinom, katerega cena je v primerjavi s tekočim naftnim plinom približno za tretjino nižja.


Sočasno z gradnjo plinovodnega omrežja bodo potekale tudi aktivnosti za pridobivanje in priključevanje odjemalcev na plinovod. Med njimi naj bi bilo po pričakovanjih Petrola okrog 700 individualnih hiš, 150 stanovanj ter do sto večjih oziroma manjših komercialnih uporabnikov. Vsem potencialnim novim odjemalcem plina bo Petrol zagotovil brezplačno strokovno in tehnično svetovanje pri načrtovanju izgradnje notranjih instalacij in plinskega priključka, z odprtjem svetovalne informacijske pisarne pa bo prosilcem iz občine Mengeš olajšal tudi dostop do kreditov Ekološko razvojnega sklada RS. Hkrati namerava Petrol odjemalcem pomagati tudi do ugodnih komercialnih kreditov. Okvirna vrednost investicije v kompletno preureditev centralnega ogrevanja na zemeljski plin se namreč giblje v razponu od 350 do 700 tisoč tolarjev, zato se je Petrol v koncesijski pogodbi zavezal, da bo končnim odjemalcem pri komercialnih bankah zagotovil najugodnejše pogoje kreditiranja za obdobje do 60 mesecev, za kar je z LB Domžale že podpisal pismo o nameri.


Sicer pa občina Mengeš predstavlja deveto v nizu občin, v katerih je Petrol v dobrih treh letih, odkar se je pričel ukvarjati s plinsko dejavnostjo, pridobil koncesijo za oskrbo z zemeljskim oziroma s tekočim naftnim plinom, realno pa je mogoče računati tudi na skorajšnji podpis koncesijske pogodbe z občinama Domžale in Trzin. Glede na to, da je kritičen obseg posla dosežen, izpolnjeni pa so tudi vsi ostali za to potrebni pogoji, bo celotna plinska dejavnost, ki jo je Petrol doslej vršil prek povezane družbe Apegas in prek lastne organizacijske enote, združil v podjetje Petrol Plin, d.o.o., ki bo s 13 zaposlenimi pričelo poslovati že 1. januarja prihodnje leto. Od matičnega podjetja bo družba Petrol Plin tako prevzela skrb za plinifikacijo Tržiča, Radovljice, Idrije, Semiča, Odrancev, Turnišča, Beltincev, Rogatca in Mengeša, od Apegasa pa plinsko oskrbo Sežane, Ilirske Bistrice, Postojne ter Črnomlja.


V letu 2002 naj bi družba tako prodala dobrih 13,6 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina in nekaj manj kot 10 milijonov kilogramov tekočega naftnega plina. Na ta način naj bi leto sklenila s prihodki v višini dobre 1,6 milijarde tolarjev in tudi z minimalnim dobičkom, čeravno dolgoročno dobičkonosno poslovanje načrtuje šele od leta 2004 naprej. Gre namreč za kapitalsko zelo intenzivno dejavnost, katere pozitivni učinki so vidni šele na dolgi rok. Dolgoročno, to je do leta 2010, pa naj bi Petrol Plin upravljal z dobrimi 30 koncesijami, kar predstavlja približno 30 odstotkov potencialnega tržnega deleža v Sloveniji. Poleg pridobivanja in koriščenja koncesij, kamor sodi gradnja omrežij ter distribucija zemeljskega in tekočega naftnega plina, bo Petrol Plin skrbel tudi za plinifikacijo nekoncesioniranih naselij, za trženje plinohramov in za prodajo plina velikim uporabnikom, kjer pa si že do leta 2005 obeta doseči ciljni 10-odstotni tržni delež.