O-STA

SAOP iCenter izboljšuje vodenje dijaške prehrane v srednjih šolah

V SAOP-ju so srednjim šolam ponudili celovito rešitev za spremljanje izkoriščenosti obrokov, s katero bodo šole staršem lažje zagotovile pravilen obračun prehrane za njihove otroke.

ŠEMPETER PRI GORICI, 24. avgust 2010 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je srednjim šolam omogočil učinkovito in enostavno obvladovanje prehrane dijakov. Sistem obračuna storitev iCenter OST, ki so ga že junija dopolnili z modulom za vodenje evidence obrokov, so v skladu z zadnjimi zakonskimi spremembami Zakona o šolski prehrani nadgradili še z modulom za odjavljanje obrokov. Z uporabo te rešitve bodo slovenske srednje šole, od katerih jih več kot polovica uporablja SAOP-jev informacijski sistem iCenter, dijakom in staršem omogočile lažje prijavljanje oziroma odjavljanje obrokov in s tem plačevanje po dejanski porabi.

Novi Zakon o šolski prehrani nam prinaša obvezno predčasno odjavo od obrokov, od katere je odvisno tudi subvencioniranje obrokov. "Poenostavitev odjave je velika prednost za starše. V primeru neizkoriščenega oziroma neodjavljenega obroka morajo plačati polno ceno, saj zanj ne prejmemo subvencije," je povedal Egon Pipan, direktor Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.

Modul SAOP OST Odjave obrokov omogoča dijakom, da se preko terminala v kuhinji sami odjavijo od obroka in s tem razbremenijo delavca v administraciji. Poleg tega se znižajo nabavni stroški, saj so v kuhinji pravočasno obveščeni o količini hrane, ki jo morajo nabaviti. Posebna odlika SAOP-jeve rešitve je tesna povezanost z ostalimi segmenti šolskega informacijskega sistema oziroma zunanjih izvajalcev prehrane, ki zagotavlja, da vodenje prehrane ne ustvarja dodatnega dela v šolski administraciji.

Egon Pipan ugotavlja, da je informatizacija postopka odjav od obrokov nujna: "Pri tako veliki šoli kot je naša, bi ročno vodenje odjav pomenilo 40-odstotno povečanje dela, saj bi morala zaposlena v administraciji dnevno sprejemati in odgovarjati za vse odjave in spremembe naročil obrokov dijakov in učiteljev."

Veliko srednjih šol je že v juniju letos pričelo uporabljati modul OST - Evidentiranje obrokov za tiskanje oziroma vodenje prijav na šolsko prehrano. Že od začetka novega šolskega leta pa bodo srednje šole lahko zagotovile vse evidence o prijavljenih, prevzetih, odjavljenih ali nepravočasno odjavljenih obrokih. To jim bo omogočal novi modul OST - Odjava obrokov, ki je namenjen vodenju koriščenja obrokov po posameznih dijakih ali po skupinah. Vsaka odjava prek tega modula se neposredno zabeleži v Evidenco obrokov, kar odpravlja ročno prepisovanje podatkov in s tem možnost za napake. Celoten obračun in izdaja računa za izkoriščene obroke se tako izvede samodejno prek sistema OST, ki omogoča tudi obračun akontacije za prehrano ter samodejno pripravlja in izmenjuje podatke z Ministrstvom za šolstvo in šport. SAOP je namreč že pripravil ustrezen pregled obračunanih podatkov, ki jih zahteva zakon, na primer število prijavljenih učencev oziroma dijakov, prevzetih subvencioniranih obrokov, odjavljenih subvencioniranih obrokov, nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov ter obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Modul Odjava obrokov omogoča tudi uvedbo predplačniškega sistema prek ključkov, obeskov in kartic RFID ali magnetnih kartic ter čitalnika na delilnem pultu, s čimer se obračun še dodatno poenostavi. Modul je ob tem povezan z vrsto informacijskih sistemov, kot so MicroCocktail, Ceris in drugi, ki jih uporabljajo zunanji ponudniki prehrane. Ti sistemi dostopajo samo do dela programa Kuhinjski pult, preko katerega se beleži koriščenje obrokov, brez vstopa do osebnih podatkov. Sistem OST je neposredno povezan s SAOP-jevimi zalednimi aplikacijami, kot je glavna knjiga, kar pomeni, da vodenje odjav ne ustvarja nobenega dodatnega dela v šolski administraciji.

Dodatne informacije:


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46 , 5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23, M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: www.saop.si