O-STA

Zavod Celeia Celje - Galerija sodobne umetnosti Celje vabi na strokovno vodstvo po razstavi Kiparstvo danes. Komponente, stičišča in presečišča.

Po razstavi bo vodila mag. Alenka Domjan

Celje, 30. september 2010, Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti Celje vabi v torek, 5. oktobra 2010, ob 16.00 v Galerijo sodobne umetnosti Celje na strokovno vodstvo po razstavi Kiparstvo danes. Komponente, stičišča in presečišča. Po razstavi bo vodila mag. Alenka Domjan, ki je tudi ena izmed kustosinj razstave. Razstava, ki si jo lahko obiskovalci na različnih prizoriščih v Celju ogledajo vse tja do 10. 10. 201o, je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje in Osrednjo knjižnico Celje in sta jo omogočila Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Celje.

Kustosi razstave: Tomaž Brejc, Alenka Domjan, Jîri Kočica, Polona Tratnik.

Na razstavi, ki vključuje različna prizorišča, sodeluje vrsta odličnih umetnikov:

Knežji dvorec / 1. nadstropje : Iztok Amon, Stefan Doepner, Sanela Jahić, Janez Janša, Marjetica Potrč , Miha Turšič :: Dunja Zupančič :: Dragan Živadinov

Knežji dvorec / dvorišče : Jîri Kočica, KOLEKTIVA (Vesna Bukovec ::Lada Cerar :: Metka Zupanič ), Zoran Srdić

Galerija sodobne umetnosti : Roman Makše, Alen Ožbolt, Matjaž Počivavšek, Teo Spiller :: Tadej Komavec, Lujo Vodopivec, Dušan Zidar

Lapidarij Pokrajinskega muzeja Celje (notranji prostor): Lara Badurina, Mirko Bratuša, Boštjan Drinovec, Marko Kovačič, Damijan Kracina, Iztok Maroh, Polona Lovšin, Marija Mojca Pungerčar, Franc Purg, Sašo Sedlaček, Urša Toman

Lapidarij Pokrajinskega muzeja Celje (zunanji prostor): Gregor Kregar, Marko Pogačnik, Mojca Smerdu

Osrednja knjižnica Celje : KNJIGA UMETNIKA (člani DLUC-a)

Projekt KIPARSTVO DANES široko odpira polje posebnih stvaritev - umetniških del, ki se tičejo prostora, gibanja, zvoka in predmetnosti, v katerih se nabirajo človeške predstave o svetu, posameznikove izkušnje in njihov družbeni odtis. Projekt se dotika vseh tistih zgodb, ki posedujejo človekove napore po spoznavanju sveta okoli sebe prav v vseh segmentih, kjer imamo opraviti z občutenjem, občutljivostjo, simboliziranjem ter raziskovanjem materije, predmetnosti, samo- refleksij, postopkov raziskav, pomenskih razsežnosti, ki jih taka raziskovanja nosijo s sabo in še mnogo drugega. Gre torej za široko zasnovano in hkrati pregledno študijo kiparske dejavnosti v prostoru Slovenije, ki bo iz različnih zornih kotov osvetlila to področje in ga po eni strani predstavila širši javnosti, po drugi strani pa omogočila detajlni vpogled v strukture kiparske dejavnosti v slovenskem prostoru s poudarkom na sodobni produkciji. Razstave bodo torej omogočale tako strokovno kot tudi zelo poljudno raven spremljanja in dojemanja.

Prvi sklop projekta smo poimenovali Komponente, stičišča in presečišča. Razprostiral se bo od Knežjega dvorca (Galerija sodobne umetnosti, 1. nadstropje Zahodnega dela dvorca in dvorišče) do Pokrajinskega muzeja Celje (notranji in zunanji del Lapidarija), Osrednje knjižnice in Trga celjskih knezov. Prva razstava bo uvod - razgrnitev problematike kiparstva v slovenskem prostoru ter hkrati napoved posameznih vsebinskih sklopov za naslednje razstave, ki se bodo odvijale v letih 2011, 2012 in 2013.

Vsebinski nastavki otvoritvene razstave govorijo o zelo širokem in hkrati zelo aktualnem razmerju med prostorom, časom, zvokom ter načinom dojemanja umetnosti v prostorsko časovnem kontekstu, ki se ne omejuje na striktno kiparsko območje, temveč zajema kar celotno vizualno umetnostno področje, poudarja ikonografijo predmetnega sveta v vseh razsežnosti življenja (haptični in socialni prostor, socialne utopije, prostor želje in znamenja znanosti). Vso to problematiko preizprašujemo skozi dela posameznih umetnikov, ki zaganjajo določene procese in teme ter jih postavljajo v prostor tudi ne glede na "trende". Sicer pa izbor sodelujočih ne izhaja iz klasifikacije, niti nacionalne opredeljenosti, temveč iz impulzov, ki odpirajo različne vidike kiparske umetnosti danes.

S konceptom, ki je timsko delo, odpiramo z razstavo širok vidik KIPARSTVA DANES in ga v spremni publikaciji, ki obsega več kot 1o0 strani, opredeljujemo s študijami umetnostnega zgodovinarja dr. Tomaža Brejca, kiparja Jirija Kočice in teoretičarke in umetnice dr. Polone Tratnik. Prav tako so zanimivo branje krajša besedila umetnikov ali poznavalcev (kritikov) njihovih del, ki se dotikajo razstavljenih eksponatov na razstavi KIPARSTVO DANES.

Več info: mag. Alenka Domjan, tel.: 03 42 65 156, mobi: 051 681 995, e-mail:galerija.celje@siol.net