O-STA

V animiranem srednjeveškem dogajanju na Starem gradu Celje, poimenovanem "Živa zgodovina", bodo lahko obiskovalci ponovno uživali naslednje leto

Zaradi odličnega odziva bomo v letu 2011 na Starem gradu ponujali še pestrejši in bolj dinamičen animirani program

Celje, 13. oktober 2010, Zavod Celeia Celje sporoča, da se s tem tednom zaključuje program poimenovan "Živa zgodovina", ki je obiskovalcem Starega gradu Celje ob koncih tedna omogočal nepozabno doživetje zgodovine. Odločitev za predhodni zaključek animiranih koncev tedna je pogojena z nestabilnim vremenom, ki onemogoča tekoče izvajanje programa. "Živa zgodovina" bo na Starem gradu Celje ponovno oživela naslednje leto pomladi, ko bodo obiskovalci deležni še večjega števila animiranih srednjeveških nagovorov.

Zavod Celeia Celje je v letošnjem letu, v mesecu aprilu, na Starem gradu Celje pričel z animiranim programom poimenovanim "Živa zgodovina", s katerim je obiskovalcem omogočal svojevrstno popotovanje po časovni osi srednjega veka na kateri so lahko spoznali marsikatero skrivnost povezano z življenjem mogočne rodbine Celjskih. Animirana skupina je tako obiskovalcem vsako soboto in nedeljo predstavljala srednjeveški način življenja. V avtentičnem okolju enega najmogočnejših slovenskih gradov so se obiskovalci mečevali z vitezi, streljali z loki, kramljali z grajskimi prebivalci in tako intenzivno doživljali utrip srednjeveškega vsakdanjika.

Zaradi odličnega odziva vseh, ki so doživeli "Živo zgodovino", smo se na Zavodu Celeia Celje odločili, da v naslednjem letu obiskovalce nagovorimo še z bolj izbranimi animiranimi vsebinami.

Fotografija: Utrinek iz "Žive zgodovine" (foto iz arhiva Zavoda Celeia Celje)

Več info: TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081, e-mail:tic@celje.si.