O-STA

iCenter 6.15 izboljšuje vodenje in vsakodnevno poslovanje

Nova različica SAOP-jevega paradnega informacijskega sistema iCenter prinaša prenovljen sistem za poslovno obveščanje iCenter Poročevalec.

ŠEMPETER PRI GORICI, 15. oktober 2010 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je poslalo na trg novo različico poslovnega sistema za srednja in velika podjetja ter javne ustanove iCenter 6.15. Novi iCenter prinaša skupno 142 izboljšav pri funkcionalnostih, delu s podatki in uporabniški izkušnji. Z največ novostmi izstopa sistem za poslovno obveščanje iCenter Poročevalec. SAOP je z novim iCentrom ponudil dodatne standardne rešitve tudi organizacijam v javnem sektorju, pri čemer je osnovnim in srednjim šolam omogočil učinkovito vodenje šolske prehrane.

"Zadnja različica iCentra prinaša številne izboljšave in poenostavitve delovnih postopkov na vseh področjih poslovanja, izboljšuje strateško in operativno odločanje ter komunikacijo med poslovnimi funkcijami," je povedala Liljana Zorn, vodja prodaje iCentra v SAOP.

Glavna novost sistema za poslovno obveščanje iCenter Poročevalec je enostavnejša priprava prilagojenih standardnih poročil. "Novi Poročevalec vodstvom omogoča vpogled v ključne kazalnike poslovanja, brez posredovanja drugih oseb, na primer računovodstva, kontrolinga ali vodij oddelkov," je pojasnil Peter Rodman, vodja razvoja v SAOP. "Uporabniki tako ceneje in predvsem hitreje dobijo informacije, ki jih potrebujejo za odločanje." Prenovljena vizualizacija podatkov, z novimi tipi poročil, grafičnimi prikazi, z možnostjo vrtanja v globino in drugimi naprednimi zmožnostmi za delo s podatki, izboljšuje uporabniško izkušnjo in poenostavlja pridobivanje informacij za kakovostno odločanje. Prek poročil na zahtevo, dostopom do poročil v skladu z organizacijsko shemo za vse uporabnike iCentra in povezovanjem poslovnih funkcij, se izboljša komunikacija med posameznimi službami kakor tudi vodenje procesov, ki potekajo prek različnih služb. V Poročevalca je možno vključiti primarne in sekundarne podatkovne vire, vključno z lokalnimi preglednicami excel, ki jih uporabljajo posamezne službe, kar dodatno pohitri zbiranje podatkov za analize in poročila ter poenoti informacije v podjetju.

iCenter 6.15 prinaša novosti tudi na področju dela javnih ustanov, predvsem šol. V novi različici je kot standardna rešitev na voljo Sistem obračuna storitev iCenter OST, ki omogoča učinkovito vodenje evidence obrokov v skladu z Zakonom o šolski prehrani. Ker so nove zmožnosti sistema OST za vodenje šolske prehrane povezane z ostalimi aplikacijami iCentra, na primer z glavno knjigo ter naročili kupcev in dobaviteljem, se bistveno zmanjša obseg dela, ki ga je šolski administraciji ustvarila uvedba novega modela financiranja šolske prehrane.

Večina izboljšav v novem iCentru je usmerjenih v poenostavitev vsakodnevnega dela. Računovodskim servisom je na primer olajšan obračun storitev za posamezno stranko na podlagi vnosov v poslovne knjige. Za proizvodna podjetja so poenostavljene kalkulacije delovnih nalogov, kar pomembno skrajšuje izvedbo posameznih delovnih nalogov. "Praktično vsi segmenti poslovanja, ki jih podpira iCenter, so deležni izboljšav in novih funkcionalnosti, kar omogoča še bolj učinkovito in cenejše poslovanje," je še poudarila Liljana Zorn. iCenter 6.15 tako še povečuje skupno uspešnost organizacij ter podjetjem pomaga pri povečanju dodane vrednosti.

Dodatne informacije


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46 , 5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23, M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si