O-STA

Ob obravnavi sprememb Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih v Državnem zboru

Dejstvo, da Državni zbor na svoji izredni seji in po skrajšanem postopku sprejema spremembe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih, kaže na izrazito popuščanje interesom iz tujine, za katerimi stoji konkurenčna industrija. S tem se želi zaustaviti zelo uspešen prodor slovenske farmacevtske industrije predvsem v regiji srednje in vzhodne Evrope, pa tudi v drugih delih sveta.

Ravno zaradi svoje prodornosti in aktivnosti namreč slovenska farmacevtska industrija postaja motnja velikim družbam, ki svoje interese zelo aktivno uveljavljajo prek svojih vlad in diplomatske mreže. Očitki, da Slovenija nima zaščite intelektualne lastnine usklajene z mednarodnimi standardi na tem področju, so neosnovani. S predlagano spremembo zakona se izničuje dosežke slovenskega pogajalskega tima in dosežen dogovor v okviru poglavja "prost pretok blaga" v pogajalskem procesu z Evropsko zvezo.

Naše izkušnje izrazito kažejo na trend v svetu, da se je patentna zaščita začela izrabljati za dosego drugih ciljev, predvsem dominantne in monopolne tržne pozicije. Zato se vse sile usmerjajo v podaljšanje ekskluzivnosti na trgu prek patentov, podatkovne ekskluzivnosti (Data Exclusivity) in dodatnih varstvenih certifikatov (Supplementary Patent Certificate), po novem pa tudi na področje patentne zaščito indikacij in celo stranskih učinkov. Posledice tega trenda bodo monopol določenih farmacevtskih družb, dodatno zaostrena situacija v financiranju zdravstva ter s tem manjša dostopnost zdravil.

Ob tem je treba poudariti, da slovenska farmacevtska industrija v Sloveniji zagotavlja prek 6000 delovnih mest, ob cca 42-odstotnem tržnem deležu količinsko zagotavlja 58 % zdravil na slovenskem trgu in prispeva v državno blagajno več kot Republika Slovenija nameni javnih sredstev za nakup zdravil.

Globoko smo razočarani nad stališči slovenske vlade in pristojnih organov, ki niso ustrezno uveljavljali interesov slovenske industrije v brezobzirni borbi, da se slovensko industrijo konkurenčno onemogoči tako doma kot v svetu; pri tem pa so zanemarili tudi interese javnega zdravstva in bolnikov.

V luči razprav v Državnem zboru ne moremo podpreti sprememb zakona, ampak jim ostro nasprotujemo. Posebej zato, ker za take spremembe ni strokovnih argumentov, ampak prevladujejo politični.