O-STA

V 3. četrtletju 2010 je Nissan prispeval 403 milijone evrov k Renaultovem finančnem rezultatu

Nissan je objavil rezultate prvega polletja za svoje davčno leto 2010/2011, ki pokriva obdobje od 1. aprila 2010 do 31. marca 2011.

Po odbitkih se bo dobiček, ki ga je Nissan ustvaril v 2. četrtletju njegovega davčnega leta 2010/2011 (obdobje od 1. julija do 30. septembra 2010), izkazal v Renaultovem neto Rezultatu za drugo polletje 210 s pozitivnim prispevkom, ki je ocenjen na 403 milijonov evrov (1).

(1) na podlagi menjalnega tečaja 110,7 jena za 1 evro v povprečju za četrtletju

Nevenka BAŠEK ZILDŽOVIĆ
vodja Sl. za stike z inst. javnostmi in mediji/Responsable Service AP et rel. media
Revoz, d.d.
Belokranjska cesta 4
8000 Novo mesto
Slovenija/Slovénie
Tel. +386 7 3315 834