O-STA

Perutnina Ptuj se vztrajno uveljavlja tako na domaček kot tujih trgih

Na današnji, tradicionalni ponovoletni tiskovni konferenci Perutnine Ptuj, ki so jo tokrat pripravili v svojem poslovnem centru v Ljubljani, je uprava te družbe predstavila rezultate poslovanja v preteklem letu. Perutnina Ptuj, ki je lani korenito posegla v mednarodni poslovni prostor tako z bistvenim povečanjem izvoza, kot z lastniškim povezovanjem na Hrvaškem, je utrdila svoj poslovni položaj tudi v Sloveniji. V povprečju je obseg poslovanja povečala za dobro desetino, sinergijski učinki širitvene strategije, temeljitega posodabljanja vseh faz proizvodnje in približevanja pričakovanjem potrošnikom, tudi s prenovo serije perutninskih izdelkov, pa se bodo na poslovanju Perutnine Ptuj temeljiteje odrazili še v naslednjih letih.

V minulem poslovnem letu je Perutnina Ptuj zaključila eno od strateških investicij. V svoji Mesni industriji je namestila najsodobnejšo tehnološko linijo za obdelavo perutninskega mesa v vrednosti nekaj več kot deset milijonov evrov. Ta posodobitev je Perutnino Ptuj umestila med najbolje opremljene perutninske obrate v Evropi, poleg številnih racionalizacij in izboljšanja delovnih pogojev zaposlenih. Ta tehnološka linija omogoča tudi popolno sledljivost in druge, za odločitve potrošnikov, pomembne parametre.
Na Hrvaškem, kjer je prvo poslovno leto zaključilo podjetje Perutnina Ptuj-Pipo Čakovec, katerega večinski lastnik je Perutnina Ptuj postala ob koncu leta 2000, je v minulem letu prišlo do fuzije vseh Perutnininih prodajnih in proizvodnih zmogljivosti. Tako se je Perutnina Zagreb, specializirano podjetje za trženje mesa in izdelkov, združilo s Perutnino Ptuj – Pipo Čakovec, s čimer se je lastniški delež v drugem največjem perutninskem podjetju na Hrvaškem povzpel na dobrih 63 odstotkov. Perutnina Ptuj-Pipo Čakovec tako zdaj obvladuje kakšno petino hrvaškega trga s perutninskim mesom in izdelki.

"Pričakovanja slabih poznavalcev potrošniških nakupnih navad so pred letom na osnovi nesreče, ki se je pripetila govedorejski branži, perutninski panogi napovedovala bistveno povečanje povpraševanja. To se ni zgodilo. Je pa res, da se potrošnja perutninskega mesa in izdelkov že vsaj dve desetletji permanentno dviguje na svetovni ravni. Pred kratkim se je ta trend dotaknil tudi Slovenije in računamo, da se bo nadaljeval tudi v države nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije in še naprej proti Vzhodu in severu Evrope. Gre namreč za meso in izdelke, ki zaradi svoje strukture, okusa in neizmerne širine variacij priprave, predstavlja beljakovinsko bogato prehrano za sodobni življenjski stil," je na današnji tiskovni konferenci ponazarjal predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, dr Roman Glaser.

Prvič javno je tudi razgrnil poslovne dosežke Perutnine Ptuj v minulem letu. Družba je dosegla več kot 16,4 milijard celotnih prihodkov in tako za 15 odstotkov povečala obseg finančne realizacije glede na leto prej. Konsolidirana bilanca doseženih rezultatov, v katero so vključena vsa povezana podjetja, pa za preteklo leto znaša 23,6 milijard tolarjev, kažejo nerevidirani rezultati poslovanja Perutnine Ptuj za preteklo leto. Ugodni so tudi kazalci fizičnega obsega proizvodnje, vzreje in predelave v Perutnini Ptuj v preteklem letu. »Znano je, da je Perutnina Ptuj ena redkih integriranih perutninskih podjetij v Evropi, kar pomeni, da v svoji vertikalno strukturirani organizaciji obvladujemo vse faze, potrebne za vzrejo in predelavo perutninskega mesa, vključno z lastno mešalnico krmil, tesno povezavo s perutninsko zadrugo, ki skrbi za rejo piščancev v ekološko neobremenjenem štajerskem okolju, lastnim logističnim centrom, ki s svojo infrastrukturo omogoča dostavo svežega mesa in izdelkov na sleherni konec Slovenije, ter drugimi službami, vključno z lastnim kemijskim in bakteriološkim laboratorijem. Tako smo v Tovarni krmil v preteklem letu proizvedli za 17 odstotkov več krmil kot leta 2000, v valilnici se je zvalilo za dobrih 12 odstotkov več dan starih piščancev, nekoliko nižji pa so deleži povečanja pripravljenega perutninskega mesa za trg in prodanih mesnih izdelkov.

V grobem smo z doseženimi rezultati zadovoljni, saj smo kljub izjemno zahtevnim naložbam, tudi donos na kapital obdržali na približno enaki ravni kot v preteklih letih. Ker imamo v naših načrtih zaključitev investicijskega ciklusa do leta 2003, nas čaka še gradnja novega obrata za predelavo perutninskega mesa v mesne izdelke. Zanj bomo letos in deloma še v naslednjem letu morali nameniti skoraj 13 milijonov evrov,« je na današnji tiskovni konferenci strnil kazalce poslovanja Perutnine Ptuj dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor te družbe.

ZA OKVIR: Letos je Perutnina Ptuj prvič v svoje poslovne rezultate prištela tudi poslovanje podjetja Perutnina Ptuj-Pipo Čakovec, kjer ima večinski lastniški delež. To podjetje je lani, ko se je k njemu pridružila še Perutnina Zagreb, ki je kot trgovsko podjetje že deset let samostojno poslovalo na Hrvaškem trgu, ustvarilo za dobrih pet milijard tolarjev prihodkov, vendar zaradi temeljite prenove v preteklosti (tudi v Čakovcu imajo novo tehnološko linijo za obdelavo perutninskega mesa) in intenzivnih reorganizacijskih procesov, njegov poslovni rezultat za leto 2001 ne bo izkazoval dobička.