O-STA

SRC.SI pripravil predavanje Poti do uspešne CRM organizacije

Podjetje SRC.SI bo v Izobraževalnem centru v Grimščah med 6. in 8. marcem 2002 pripravil seminar z naslovom »Poti do uspešne CRM organizacije« (Developing a Succesful CRM Organization). Seminar bo vodila Lisa Loftis, priznana mednarodna strokovnjakinja, obiskovalci pa bodo osvojili številna nova znanja s področja upravljanja odnosov s strankami.

Seminar bo potekal tri dni in bo pokrival vse vidike upravljanja odnosov s strankami, pri čemer bo predavateljica predstavila tako osnovne pojme CRM kot naprednejše vidike in povezano tehnologijo. Predstavljene bodo tudi gospodarske panoge, ki so sprejele in uporabljajo CRM, posebno pozornost pa bo seminar namenil življenjskemu ciklu stranke (Customer Life Cycle), kjer bo prikazano, kako CRM krepi osebna in obojestranska razmerja med podjetjem in njegovimi strankami. Seminar je namenjen vodilnim delavcem tako na poslovni kot tudi tehnološki ravni, poslovnim in IT analitikom, načrtovalcem organiziranosti podjetij in vsem, ki sodelujejo pri vpeljavi CRM v podjetjih in organizacijah.

Po zaključku tega seminarja bodo udeleženci:
- razumeli, kako oblikovati organizacijske strukture in poslovne funkcije za CRM,
- razumeli, kako potrošnik in podjetje vzajemno sodelujeta v življenjskem ciklu stranke (CLC),
- spoznali, kako uporabiti tehnologijo za podporo CRM v poslovnih operacijah, pri poslovni inteligenci in upravljanju,
- spoznali kritične dejavnike uspešnosti CRM,
- spoznali najboljše primere uporabe, strategije, taktike in tehnike CRM,
- spoznali, kako v lastnem delovnem okolju presoditi pripravljenost podjetja na CRM in kako začeti z njegovo uvedbo.

Lisa Loftis je mednarodno priznana strokovnjakinja za področje upravljanja odnosov s strankami. Je podpredsednica ameriškega svetovalnega podjetja Intelligent Solutions. V zadnjih 15 letih je sodelovala na številnih projektih uvedbe CRM, še posebej pa pozna področje kombiniranja tehnologije, potrebne za podporo CRM, organizacijske strukture, izvršno vodenje in druge dejavnike, potrebne za popolno usmeritev podjetja k stranki. Poleg svetovalnega dela sodeluje tudi na mednarodnih konferencah in je soavtorica knjige »Building the Customer-Centric Enterprise«.

Seminar bo potekal z aktivnim sodelovanjem udeležencev, v okviru seminarja pa bodo potekale tudi vaje v skupinah, kjer bodo lahko obiskovalci izmenjevali ideje in utrjevali svoje znanje. Kotizacija za tridnevni seminar znaša 250.000,00 SIT + DDV(20%) = 300.000,00 SIT na udeleženca. Za tri ali več udeležencev iz istega podjetja je na voljo 10% popusta, v tem primeru znaša kotizacija 225.000,00 SIT + DDV(20%) = 270.000,00 SIT na udeleženca.

Več informacij lahko poiščete tudi na spletnem naslovu:
- http://www.src.si/sola-informatike/loftis.asp

O podjetju

Podjetje SRC.SI je vodilni sistemski integrator v Sloveniji, čigar začetki segajo v leto 1989. Osnovna dejavnost podjetja SRC.SI je sistemska integracija tehničnih in poslovnih rešitev na sodobnih tehnoloških platformah. Svojo ponudbo zaokrožuje z vzdrževanjem, s podporo končnim uporabnikom in z izobraževanjem.
Prisotni so v več kot 100 podjetjih, bankah, zavodih in javni upravi. Dolgoročno partnerstvo z naročniki govori o tem, da je na tisoče uporabnikov storitev zadovoljnih, kar jih usmerja k nenehnemu razvoju in obvezuje, da posebno pozornost posvečajo kakovosti izdelkov in storitev.