O-STA

LRF za Pomurje nadaljuje s projektom Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Z največjim veseljem vas obveščamo, da Lokalna razvojna fundacija za Pomurje nadaljuje z izvajanjem projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, saj smo bili uspešni s projektnim predlogom na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012, na sklopu B - regionalna stičišča.

Projekt je razdeljena na pet temeljih aktivnosti:
1. Zagovorništvo in civilni dialog.
2. Zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam.

3. Krepitev vloge mreže NVO v okolju.
4. Skupne akcije / iniciative NVO z namenom ozaveščanja posebnih ciljnih skupin - medijev in gospodarstva o pomenu NVO sektorja.
5. Vodenje projekta, informiranje in obveščanje javnosti.

Tako bomo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) še naprej nudili brezplačne podporne storitve kot so:

 • informiranje o razpisih, dogodkih, novicah, usposabljanjih in drugih relevantnih vsebinah za uspešnejše delovanje v NVO;
 • računovodsko svetovanje;
 • pravno svetovanje;
 • davčno in finančno svetovanje;
 • pomoč pri pripravi zaključnih računov;
 • projektno svetovanje;
 • IKT podpora (vzpostavitev spletnih strani);
 • pomoč pri promociji (brezplačne videostrani, promocijske tv oddaje, objave na spletni strani);
 • usposabljanja, izobraževanja in delavnice, ki so povezane z delovanjem v nevladnih organizacijah.

Prispevati želimo tudi k hitrejšemu in kakovostnejšemu razvoju nevladnega sektorja v pomurski regiji, zato bomo:

 • promovirali nevladne organizacije in njihov pomen v medijih;
 • prirejali različne akcije / pobude / kampanje z namenom osveščanja ciljnih skupin kot so mediji in gospodarstvo;
 • povezovali in sodelovali bomo s horizontalno (nacionalno) mrežo NVO in vsebinskimi mrežami NVO;
 • pripravili strategijo razvoja nevladnih organizacij v Pomurju z akcijskim načrtom;
 • organizirali srečanja, posvete, okrogle mize in konference z namenom mreženja, sodelovanja in povezovanja NVO;
 • v sodelovanju z NVO pripravili usklajene podlage / pobude za spremembe zakonodaje oz. predpisov, ki urejajo delovanje NVO na lokalni / regionalni ravni;
 • v sodelovanju z NVO pripravili usklajene predloge programov / projektov NVO za vključitev v Regionalni razvojni program Pomurja;
 • pripravili pobude za javno upravo z namenom spodbujanja civilnega dialoga;
 • spodbujali uvajanje sistema kakovosti v NVO.

Prav tako bomo v letih 2011 in 2012 organizirali sedaj že tradicionalno SENJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA, kjer se bodo nevladne organizacije predstavile na stojnicah in sodelovale v spremljevalnem programu z njihovimi aktivnostmi.

Projekt je v prvi vrsti namenjen razvoju in delovanju nevladnega sektorja v Pomurju, kar pomeni, da so prioritetne ciljne skupine nevladne organizacije na območju Pomurja. Predvidena in nujna pa je vključitev drugih deležnikov, ki so (ne)posredno povezani z nevladnim sektorjem v Pomurju - lokalne skupnosti, državni organi, gospodarstvo, mediji idr. Osnovni rezultat je nadaljevanje dela regionalnega stičišča, s sistemom brezplačnih storitev za nevladne organizacije in delovanjem podpornega okolja, kot institucije, ki spremlja in sodeluje pri razvoju NVO-jev.

Skupni stroški za izvedbo aktivnosti projekta predstavljajo 194.100,00 € in so 100% financirani iz javnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za javno upravo. Projekt traja od 1.11.2010 do 31.10.2012.

Za več informacij o projektu in naših aktivnostih smo vam na voljo, prav tako pa vas vabimo k rednemu spremljanju naših aktivnosti preko vpisa med prejemnike e-novic na naši spletni strani: www.lrf-pomurje.si.

Nadejamo se uspešnega in dobrega sodelovanja, in vam ob tej priložnosti želimo, da skupaj z nami veseli vstopite v veseli december.