O-STA

Nova različica iCentra izboljšuje delo z zaposlenimi in strankami

Novi iCenter 6.16 razširja zmožnosti za trgovska in proizvodna podjetja ter izvajalce servisne dejavnosti.

ŠEMPETER PRI GORICI, 27. december 2010 - Podjetje SAOP je poslalo na trg novo različico poslovnega sistema za srednja in velika podjetja ter javne ustanove iCenter 6.16. Novi iCenter ob 114 izboljšavah, ki omogočajo še bolj učinkovito delo zaposlenim na vseh ravneh poslovanja, prinaša nov informacijski sistem za podporo vzdrževanju in upravljanju sredstev in storitev. SAOP je v novi različici iCentra številna poslovna področja opremil z zmogljivimi analitičnimi funkcijami, ki uporabnikom pomagajo pri lažjem spremljanju poslovanja in sprejemanju operativnih odločitev, na primer pri materialno-skladiščnem poslovanju in kadrovskem menedžmentu.

"iCenter 6.16 bo storitvenim in proizvodnim podjetjem pomagal pri ustvarjanju novih potencialov za povečanje poslovne učinkovitosti in zniževanje stroškov. Poleg uporabniku prijaznejšega dela s posameznimi programi smo poskrbeli tudi za nove analitične zmožnosti ter poenostavitve poslovnih procesov in delovnih postopkov," je povedla Liljana Zorn, vodja prodaje iCentra v podjetju SAOP.

V SAOP-ju so pri razvoju novega iCentra upoštevali izsledke zadnje ankete uporabnikov, kjer je 51,9 odstotka uporabnikov izrazilo željo po poenostavitvah postopkov, 32,4 odstotka pa po večji hitrosti dela. 16,4 odstotka vprašanih si je želelo boljši pregled nad poslovnimi podatki, sledile pa so še želje po izboljšanju videza aplikacij, enostavnejšemu izvažanju podatkov ter varnosti.

Novi modul Servisna dejavnost, ki je namenjen podpori poslovanja ponudnikom servisnih storitev, pa tudi večjim podjetjem z lastnimi tehničnimi ekipami, prinaša povsem nov sklop funkcionalnosti, ki so namenjene načrtovanju vzdrževanja naprav. Na tak način želijo v SAOP podjetjem pomagati pri povečevanju razpoložljivosti njihovih sredstev, na primer proizvodnih linij, in s tem posledično k dvigu produktivnosti. Izvajalcem servisa in vzdrževalcem so ponudili še sklop zmožnosti za stroškovno oziroma prihodkovno analiziranje naprav, kar jim omogoča ugotavljanje rentabilnosti posameznih naprav pa tudi ocenjevanje vrednosti njihovega izpada za pomoč pri odločanju glede smotrnosti izvajanja servisnih posegov oziroma naložbe v novo napravo.

Dobrodošla zmožnost v času zmanjšanja plačilne sposobnosti je tudi spremljanje zadolževanja kupcev v trgovini na drobno prek integracije trgovskega sistema z rešitvijo za spremljanje zadolževanja kupcev. Ta rešitev, ki je sicer del finančno-računovodskega sistema, sedaj omogoča poslovanje z dolžniki neposredno na prodajnem mestu. Pri materialno-skladiščnem poslovanju je največ dopolnitev pri zmožnostih za odkupe in kontrolo zalog na pred prejemih. Podjetja bodo lahko materialni tok lažje nadzirala in upravljala prek naprednih analitičnih zmožnosti.

Glede proizvodnje iCenter 6.16 zagotavlja zmožnosti za spremljanje dela že v standardni izvedbi modula za Večnivojski razpis proizvodnje. S tem bodo proizvodna podjetja lažje spremljala realne stroške proizvodnje ter pri obračunu proizvodnje po planskih cenah ugotavljala cenovne odmike od dejanskih. Izboljšana je tudi povezava s skladiščnim modulom, ki omogoča samodejno proženje skladiščno-logističnih procesov glede na stanje v proizvodnji.

Številne nove zmožnosti so na voljo tudi na področju dela s kadri. Poleg zakonskih sprememb pri obračunu plač je SAOP poenostavil vrsto postopkov ter izboljšal uporabniško izkušnjo tudi prek integracije s portalom eVem. Novi kadrovski sistem prinaša vrsto zmožnosti za kadrovski menedžment, od vodenja zaposlitvene zgodovine do spremljanja strokovne usposobljenosti, pri čemer so kadrovikom na voljo tudi analitične zmožnosti za še bolj učinkovito delo s kadri.

Novi iCenter, ki je kupcem že na voljo, vključuje tudi novosti za računovodstvo, pri poslovanju z dobavitelji in kupci ter pri vodenju osnovnih sredstev.

Dodatne informacije:


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46 , 5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 / 393 40 23, M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si