O-STA

SAOP-jeve rešitve za cenejše in pregledno poslovanje vrtcev

Podjetje SAOP je vrtcem iz osrednje Slovenije predstavilo inovativne informacijske rešitve, ki jim pomagajo znižati stroške poslovanja ter izboljšati kakovost storitve.

LJUBLJANA, ŠEMPETER PRI GORICI, 19. januar 2010 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je v Ljubljani začelo s prvim od treh srečanj, s katerimi želijo slovenskim vrtcem predstaviti možnosti za izboljšanje njihovega poslovanja prek uporabe prilagojenih poslovnih programov iCenter. Srečanje je bilo posvečeno predstavitvi izboljšav pri obračunavanju vzgojno-varstvenih programov in spremljanju plačevanja računov, kar vrtcem zagotavlja pravilen obračun oskrbnine in drugih storitev ter pregled nad poslovanjem vrtca.

"Podjetje SAOP ima vodilni tržni delež med ustanovami v javnem sektorju. To pomeni, da lahko organizacijam, kot so vzgojno-izobraževalne ustanove, ponudimo vrsto dobrih praks in informacijskih rešitev, s katerimi poenostavijo poslovanje, znižajo stroške in izboljšajo storitve," je uvodoma povedala Sonja Šinigoj, direktorica podjetja SAOP.

SAOP-jevi strokovnjaki so v prostorih Območne Obrtne Zbornice Ljubljana Vič več kot 80 predstavnikom vrtcev predstavili novosti pri obračunu storitev.

Vsaj enkrat na leto občine pripravijo nove odločbe za znižano plačilo vrtca za otroke, na osnovi danih vlog s strani staršev. Z vlogo je določen plačilni razred. Ker se dogaja, da odločbe zamujajo, ali se starši na podano odločbo pritožijo, pride lahko tudi do poračuna. Takrat program sam preračuna viške ali manjke obračunanih zneskov za pretekle obračune. Vse izračunane razlike se potem prikažejo v izpisu in računih kot dobropisi in bremepisi za starše in tudi za občine. Za pravilen izračun oskrbnine poskrbi program tudi v primeru, da je do sprememb prišlo v tekočem mesecu.

Predstavljena so bila poročila in izpisi za občine, ki avtomatizirajo zbiranje podatkov za poročanje. SAOP-jev sistem Obračun storitev, ki je del celovitega poslovnega sistema iCenter, je usklajen z Zakonom o vrtcih, namenjen je tako javnim kot zasebnim vrtcem. V SAOP ocenjujejo, da vrtci z uporabo te rešitve znižajo stroške poslovanja za 20 odstotkov, predvsem na račun hitrejšega dela in poenostavljenih postopkov.

Zaradi velikega zanimanja bo SAOP svoje rešitve predstavil posebej še štajerskim in primorskim vrtcem, 20. 1. 2011 v Šempetru pri Gorici in 25. 1. 2011 v Mariboru.

Dodatne informacije:


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si