O-STA

Trženje dostopnega turizma v okviru TIP-a

Nacionalno turistično združenje vas, v okviru sejma Turizem in prosti čas 2011, vabi na strokovno delavnico na temo "TRŽENJE SOCIALNEGA / DOSTOPNEGA TURIZMA V SLOVENIJI", ki bo potekala v petek 28.1.2011, ob 12. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

V A B I L O na strokovno delavnico


CELOVITI PRISTOPI K RAZVOJU IN TRŽENJU SOCIALNEGA / DOSTOPNEGA TURIZMA

Predstavitev specializirane agencije Turag4all ter razvojnega svetovanja na področju dostopnega turizma


Dostopni turizem (potovanja namenjena osebam s posebnimi potrebami in seniorjem) v svetu pridobiva na pomenu, tako kot tržni segment, kakor tudi kot praktično udejanjanje načela enakih možnosti ter socialne dimenzije implementacije koncepta trajnostnega turizma.

Glede na aktualnost tematike za konkurenčnost turističnega sektorja na evropskem področju ter tudi glede na predvidene strateške usmeritve nove strategije slovenskega turizma, ki predvidevajo sistematičen razvoj in promocijo socialnih modelov turizma, vas Nacionalno turistično združenje, v sodelovanju s Slovenskim združenjem za duševno zdravje ŠENT,

v okviru sejma TURIZEM IN PROSTI ČAS, vabi na delavnico v petek, 28.1. ob 12. uri v Preddverju dvorane Kupola v levem prizidku na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana

kjer bosta predstavila svoje dolgoletne izkušnje z različnih področij dostopnega turizma.

Uvodoma bo mag. Miha Bratec, ki bo delavnico tudi moderiral, razgrnil nekaj aktualnih pogledov na razvoj scialnega in dostopnega turizma ter predstavil model konkurenčnosti za merjenje dostopnosti turističnih podjetih in destinacij.

V nadaljevanju bo doktorantka antropologije na Filozofski fakulteti Urša Valič predstavila praktično problematiko potovanj oseb s posebnimi potrebami.

Dolores Kores s Slovenskega združenja za duševno zdravje pa bo predstavila prvi
in že uveljavljeni certifikat s področja dostopnega turizma v Sloveniji "Invalidom prijazno"
ter ozadje projekta Turag4all.

V osrednjem delu bo direktorica turistične agencije za vse Turag4all Kristina Ravnikar spregovorila o poslovnem modelu agencije, orisala cilje za njeno prvo leto delovanja ter predstavila možnosti, ki jih agencija ponuja svojim poslovnim partnerjem.

Sledil bo del namenjen predstavitvi programov izobraževanj o dostopnem turizmu, ki jih bo sistematično predstavila Nina Pečoler iz Nacionalnega turističnega združenja.

Delavnica se bo zaključila z diskusijo o izzivih socialnega in dostopnega turizma v Sloveniji in celovitim povzetkom storitev in vsebin ter možnosti sodelovanja, ki jih Nacionalno turistično združenje, ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje in Turag4all ponujaJO turističnim podjetjem zainteresiranim za razvoj tega hitro rastočega trga.


VLJUDNO VABLJENI !

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje

do četrtka 27.1.2010 na e-naslov: mateja.podkrajsek@ntz-nta.si