O-STA

Skupščina delniške družbe HIT

V Poslovnem centru HIT je danes po predlagenem dnevnem redu potekala 6. skupščina delniške družbe HIT. Delničarji so sklepali o sprejetju spremenjenega statuta družbe, na podlagi 61. člena novele Zakona o igrah na srečo, ki narekuje, da je do 31. januarja potrebno s spremembami uskladiti akte družbe.

Skupščina, ki se je je udeležilo 96,28 % delničarjev, je potekala po predlaganem dnevnem redu, vodil pa jo je predsednik skupščine Srdan Tovornik, prokurist podjetja. Sprejeli so predlagane sklepe, torej spremembe statuta, ki v praksi pomenijo, da nadzorni svet delniške družbe odslej šteje 6 članov, od tega 3 predstavnike delničarjev, 2 predstavnika zaposlenih (ki ju izvoli svet delavcev) in predstavnika, ki ga imenuje vlada.

Skupščina je zato odpoklicala 3 dosedanje člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev in imenovala tri nove (Črtomira Špacapana, Pavla Pirca in Petra Velkavrha), pri čemer je Vlada Republike Slovenije kot svojega predstavnika v nadzornem svetu predhodno imenovala Darka Končana z Ministrstva za finance.