O-STA

HIT začenja prenovo hotela MAESTRAL

Te dni so se začela pripravljalna gradbena dela za prenovo hotela Maestral v Pržnem, ki ga je julija 2001 od HTP Budvanska Rivijera kupilo podjetje HIT iz Nove Gorice in v katerem nameravajo urediti najsodobnejši zabaviščni center na južnem Jadranu. Novinarske konference, ki so jo sklicali ob tej priložnosti včeraj v Pržnem, se je udeležil tudi g. Predrag Nenezič, minister za turizem vlade R Črne gore, ki je poudaril pomen te investicije za razvoj črnogorskega turizma.

V sklopu Hitove razvojne strategije je prenova hotela Maestral v Črni gori prvi obsežen projekt v tujini. Vanj namerava to slovensko turistično podjetje dodatno vložiti okoli 15 milijonov evrov in ga preoblikovati v najsodobnejši resort na južnem Jadranu. Tako bo skupna vrednost investicije znašala okrog 20 milijonov evrov.

Delniška družba HIT je julija 2001 s HTP Budvanska Rivijera podpisala pogodbo o nakupu hotela Maestral s pripadajočimi zemljišči v vrednosti 9,5 milijonov mark, plačala 1. del kupnine v višini 2 milijona DEM in oktobra pričela z izdelavo projektne naloge in idejne zasnove celotnega kompleksa. V decembru so pogodbene stranke podpisale še aneks k osnovni pogodbi, s katerim so v celoti definirale pogodbena razmerja. Istega meseca je HIT ustanovil podjetje HIT Montenegro,
d. o. o., ki ima sedež v najetih in adaptiranih poslovnih prostorih v Pržnem, in ki bo nosilec vseh poslovnih dejavnosti resorta Maestral: hotelirstva, kongresnega turizma in igralniško zabaviščne dejavnosti. Podjetje HIT Montenegro se je v decembru lanskega leta prijavilo na razpis Vlade R Črne gore za podelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo: izpolnjevalo je vse predpisane pogoje na lokaciji resorta Maestral, zato je vlada R Črne gore konec januarja z omenjenim podjetjem podpisala koncesijsko pogodbo za dobo 10 let. V februarju tega leta je podjetje HIT v skladu s pogodbenimi določili plačalo še drugi del kupnine v višini 4,5 mio DEM.

Na osnovi projektne naloge in idejnih zasnov celotnega resorta je bila do januarja letos izdelana projektna dokumentacija za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in izvedbo potrebnih del. Pridobljena so bila tudi praktično vsa potrebna soglasja, lokacijsko dovoljenje in dovoljenje za pripravljalna dela.

Z vpisom v zemljiško knjigo (18. 3. 2002) je HIT postal tudi uradni lastnik kompleksa Maestral, kar pa je tudi pogoj za realizacijo nadaljnjih aktivnosti, in sicer: ureditev gradbišča z vso potrebno infrastrukturo, pričetek pripravljalnih del, demontaža stare opreme, pričetek gradbenih in instalacijskih del, prevzem zaposlenih iz hotela Maestral ter ostale potrebne aktivnosti za uspešno realizacijo 1. faze projekta, za kar pa je na razpolago izredno malo časa.

Prenova bo potekala v dveh fazah: prva faza bo zaključena do 1. julija 2002. V tem času bo potekala kompletna rekonstrukcija obstoječih sob, hodnikov in dvigal, dograditev in nadgradnja novih spalnih kapacitet in povezava depandans v skupno hotelsko enoto. Izbrani izvajalec 1. faze gradbenih del je gradbeno podjetje Građevinsko “Crna Gora” iz Nikšiča, z ostalimi izbranimi izvajalci pa bo HIT pogodbe podpisal v naslednjih dneh. Po 15. septembru 2002 se bo pričela realizacija 2. faze, ki zajema izgradnjo nove recepcije, kuhinje, nove restavracije, prostorov za wellness, zunanjega bazena, konferenčnega centra, igralnice in okolice hotela. V drugi fazi bodo v celoti izdelali tudi novo infrastrukturo v kletnem delu objekta.

Prenova, ki bo predvidoma zaključena do 30. aprila 2003, bo sodobnemu hotelskemu kompleksu dodala okoli 4500 kv. metrov novih površin, med drugim 23 novih sob. Tako bo po adaptaciji resort ponujal predvidoma 171 sob in 9 apartmajev (od teh 3 luksuzne) s 348 ležišči.

MAESTRAL, Resort & Casino, Montenegro, za katerega je izdelana nova celostna grafična podoba, bo visokokakovostni hotelski kompleks kategorije 4 zvezdic, ki bo poleg hotelskega udobja (z wellness programi) zagotavljal tudi najsodobnejšo igralniško in konferenčno ponudbo. Namenjen bo zahtevnejšim gostom in bo deloval vse dni v letu. Poleg domačih v Hitu računajo tudi na tuje goste, posebno iz Rusije, Izraela in Južne Italije.

V Hitu so prepričani, da bodo gostje, ožje in širše okolje ter zaposleni prenovljeni Maestral dobro sprejeli in da bo zahtevna in tudi velika naložba v zadovoljstvo vseh udeleženih v projektu.