O-STA

Prva seja novega nadzornega sveta delniške družbe HIT

Na 1. seji se je konstituiral nadzorni svet delniške družbe, predsednik uprave HIT pa je podal informacijo o rezultatih poslovanja in razvojni strategiji podjetja. Nadzorni svet je dal soglasje za pridobitev kapitalske naložbe v družbi z omejeno odgovornostjo v Makedoniji in soglasje za pridobitev delnic Zavarovalnice Triglav.

V skladu s spremenjenim statutom družbe HIT (kot posledico novele Zakona o igrah na srečo) se je na prvi seji najprej konstituiral nadzorni svet, ki ga bo odslej vodil g. Pavel Pirc (iz PS Mercator), njegov namestnik pa bo g. Igor Lapajne, doslej predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu.

V nadaljevanju seje je nadzorni svet obravnaval informaciji o rezultatih in planu poslovanja ter razvojni strategiji delniške družbe HIT, o čemer sta poročala g. Branko Tomažič, predsednik uprave, in g. Niko Trošt kot član uprave.

Nadzorni svet je dal soglasje za pridobitev kapitalske naložbe v družbi z omejeno odgovornostjo v Republiki Makedoniji ter soglasje za pridobitev delnic Zavarovalnice Triglav, d. d., Ljubljana v postopku dokapitalizacije, ter za najem kredita za plačilo delnic.