O-STA

Izšel nov Denarni pregled ARC Banke Slovenije

Obveščamo Vas, da je izšlo novo gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije

DENARNI PREGLED

januar 2002

Čeprav večina analitikov še naprej kot bolj verjetno ocenjuje dejstvo, da svetovno gospodarstvo v letu 2002 ne bo popolnoma okrevalo, se hkrati krepi prepričanje, da bo pričelo rasti prej, torej že v prvi polovici leta, kot so pričakovali ob koncu lanskega leta. Skoraj celoten delež k 3,3%-ni rasti BDP v tretjem četrtletju 2001 je ob znakih pešanja – in ob nizkem domačem trošenju – prispevala menjava s tujino. Ocenjujemo, da je bil prispevek menjave blaga in storitev s tujino h gospodarski rasti v zadnjem četrtletju precej manjši. K izravnanemu primanjkljaju tekočega računa do novembra je pozitivno prispeval presežek v menjavi storitev, negativno pa v zadnjih mesecih naraščajoči blagovni primanjkljaj. Aktivnost se sicer še naprej umirja, nekateri kazalci pa opozarjajo na možnost povečanega trošenja prebivalstva, ki ga lahko prepreči predvsem povečana negotovost na trgu dela.

Cene so v decembru 2001 medletno porasle za 7,0%, kar je najmanj po letu 1998. Po zasuku navzdol v cenah na svetovnih trgih surovin ob koncu leta 2000 in po posledičnem umirjanju cen naftnih derivatov na domačem trgu, so proste cene v lanskem letu rasle hitreje od nadzorovanih cen. Pričakujemo, da se bodo ugodni censki signali iz tujine v nekaj naslednjih mesecih prenesli tudi na oblikovanje prostih cen.

Konec leta 2001 je zaznamovala visoka presežna ponudba deviz, ki je bila poleg visokih prilivov iz naslova neposrednih tujih investicij ter povečanih pritokov posojil iz tujine, predvsem posledica priliva
tuje gotovine iz sektorja prebivalstva zaradi uvedbe evro-gotovine. Visoki finančni prilivi so ob izravnanem saldu tekočega računa pomembno vplivali na gibanje denarnih agregatov in pritiskali na
povečevanje vrednosti tolarja. Hitra rast širših denarnih agregatov odraža predvsem finančno poglabljanje, vzdržnost le-tega pa bo močno odvisna tudi od obrestne politike poslovnih bank v naslednjih mesecih.


Celotno gradivo:
http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2002/DP_januar02.html(1057KB)

Na publikacije Analitsko raziskovalnega centra BS http://www.bsi.si/html/arc/index.html
se lahko naročite z elektronsko naročilnico http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp,
prijavo ali odjavo na publikacije nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti arc@bsi.si.