O-STA

V Regionalnem stičišču NVO Podravja organiziramo delavnico "veščine oblikovanja in uveljavljanja pobud za spremembo predpisov in politik"

Spoštovani predstavniki in predstavnice nevladnih organizacij!

Ponedeljek, 21.2.2011 ob 9. uri v prostorih Zavoda PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor

Dolžina: 4 ure

Delavnica je namenjena vsem, ki ste aktivni v nevladnih organizacijah in hočete doseči spremembe v lokalnih in nacionalnih predpisih in praksah.

Na delavnici se boste spoznali s celotnim postopkom oblikovanja predpisov na nacionalni in lokalni ravni. Iz prve roke boste dobili praktične napotke kako, kdaj in na kakšen način dostopati do tistih, ki sprejemajo odločitve. Naučili se boste kako oblikovati obrazložen predlog za spremembo predpisa, kam ga poslati in kako ga ustrezno predstaviti občini, ministrstvu ali državnemu zboru.

Program:

* Postopek sprejemanja predpisa na nacionalni in lokalni ravni

* Mehanizmi vključevanja nevladnih organizacij

* Objava predpisov, ki se pripravljajo

* Priprava ustreznega predloga ali pobude

* Kako in kdaj pristopiti k pristojnemu organu, ki pripravlja predpis

* Zagotovitev ustrezne podpore po podanem predlogu

* Primeri dobrih in slabih praks v Sloveniji

Predavatelja:

Z vami bosta Goran Forbici in Matej Verbajs s Centra nevladnih organizacij - CNVOS. Goran Forbici je vodja dejavnosti na področju civilnega dialoga. Že vrsto let se ukvarja z zakonodajnimi predlogi in pobudami za izboljšanje položaja nevladnih organizacij in lobiranjem za njihov sprejem. Matej Verbajs je specializiran za pravo nevladnih organizacij. Ima dolgoletne izkušnje s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam in oblikovanjem besedil zakonodajnih predlogov in pobud.

Prijave zbiramo na elektronski naslov: info@nevladna.org

Med drugim bomo govorili tudi o sodelovanju mariborskih NVO in MOM, v luči skorajšnje ustanovitve Komisije za razvoj NVO v MOM. Želimo vam predstaviti dosedanje aktivnosti in vas seveda povabiti k aktivnemu sodelovanju pri zagotavljanju uspešnega delovanja komisije.

Lep pozdrav!

Bojan Golčar

Vodja projekta

Regionalno stičišče nevladnih organizacija Podravja

Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor

Gosposvetska cesta 83

2000 Maribor

Tel.: 02/234-21-28

Fax.: 02/234-21-47

E: bojan.golcar@zavodpip.si

Skype: bojang66

FACEBOOK

www.nevladna.org, www.zavodpip.si

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete "Institucionalna in administrativna usposobljenost", prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga".