O-STA

Dogovor SŽ in Carinske uprave RS o skupnem boju proti carinskim goljufijam

Mag. Igor Zajec in Franc Košir, generalni direktor Slovenskih železnic in generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije, sta danes v Ljubljani podpisala dogovor o tesnem sodelovanju v boju proti goljufijam.

Carinski kodeks v državah, članicah Evropske unije, in smernice Evropske unije na tem področju priporočajo, da železnice in carinske uprave na posameznih območjih sklenejo takšen dogovor. Carinske goljufije škodujejo gospodarskim, socialnim in kulturnim interesom ter zdravju in varnosti prebivalstva. Slovenske železnice in Carinska uprava Republike Slovenije so sklenile ta dogovor v prepričanju, da bo s tesnejšim sodelovanjem boj proti carinskim goljufijam lahko postal bolj učinkovit in prilagojen ravnanju na tem področju v državah, članicah Evropske unije.

Carinske goljufije, ki jih obravnava ta dogovor, so vse kršitve carinsko pravnih določb na vsem carinskem območju ter kršitve prepovedi in omejitev glede posedovanja in prenašanja v železniškem prometu prek slovenske državne meje. Najpogosteje gre za nezakonito prenašanje drog in sestavin, iz katerih se izdelujejo, orožja, streliva in razstreliva, vojaškega materiala, nevarnih odpadkov, ponarejenega blaga, cigaret, alkohola in mineralnih goriv. Z uresničitvijo tega dogovora bi radi kar se le da omejili dostop do enot, opreme in storitev Slovenskih železnic posameznikom, ki kršijo carinske predpise ter določbe o prepovedih in omejitvah. Tako bi lahko zmanjšali število kršitev oziroma storilce teh dejanj hitreje odkrivali.

Obe strani bosta dosledno spoštovali naslednja načela:

- temeljna poslovna naloga Slovenskih železnic je varen in hiter prevoz tovora in potnikov
- Slovenske železnice so pripravljene sodelovati pri preprečevanju in odkrivanju carinskih goljufij, vendar pa Carinska uprava ne bo od železniških uslužbencev zahtevala, da delujejo kot organ kazenskega pregona.
- Informacije, ki si jih bosta obe strani na podlagi tega dogovora izmenjevali, bodo obravnavane kot zaupne. Še posebej to velja za osebne podatke, za katere je treba spoštovati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vsi v dogovoru priporočeni ukrepi so prostovoljni, kar najmanj naj bi ovirali legitimno poslovanje in ne odpravljajo nobenih obstoječih zakonskih obveznosti.