O-STA

Občina Tržič veliko pozornosti namenja kulturnim društvom

Decembra 2010 je Občina Tržič objavila razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za letošnje leto. Letos je tako Občina Tržič dvanajstim kulturnim društvom in Zvezi kulturnih organizacij Tržič za sofinanciranje redne dejavnosti, obratovalnih stroškov ter za izvedbo projektov in izobraževanj namenila 50.460,81 €. Skladno z zagotovili preteklih let, smo v letošnjem letu v primerjavi s preteklim letom sredstva za delovanja društev povečali, in sicer za 5.000,00 €.

Poleg tega bo Občina Tržič društvom, ki so bila s projekti uspešna pri kandidiranju na občinskem razpisu, krila stroške najema dvorane Kulturnega centra Tržič (za izvedbo enega projekta).

Župan, mag. Borut Sajovic ob zaključku razpisa dodaja, "tržiška kulturna društva delujejo dobro, njihove prireditve so kvalitetne, izvirne in dobro obiskane. Velike infrastrukturne investicije v občini se sedaj počasi zaključujejo in naša prva prioriteta mora sedaj postati skrb za kvalitetno življenje občanov, tako da Tržič ne bo prenovljen le infrastrukturno, ampak bo zaživel tudi v človeškem in socialnem smislu, kot mesto v katerem se dobro in zdravo živi. V letošnjem letu smo sredstva za ljubiteljsko kulturo in redno dejavnost društev povečali za 20%. Upam, da bo to dalo dodatnega zagona tržiškim kulturnikom in da med občani ne bo ostalo neopaženo."