O-STA

SAOP najboljši delodajalec: Podjetje SAOP sta strokovna žirija in poslovna javnost izbrala za najboljšega zaposlovalca v izboru nacionalnega medijsko-raziskovalnega projekta Zlata nit 2010 v kategoriji srednjih podjetij.

LJUBLJANA, ŠEMPETER PRI GORICI, 18. marec 2011 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, se je uvrstil v finalni izbor nacionalnega medijsko-raziskovalnega projekta Zlata nit 2010. SAOP, ki je v kategoriji srednjih podjetij zasedel 1. mesto, je postal član prestižne družbe 21. najboljših slovenskih zaposlovalcev na osnovi svojih dobrih praks tako pri vodenju kot pri vsakodnevnem delu s kadri.

V strokovnem svetu in žiriji Zlate niti 2010 so zapisali, da družba SAOP izstopa po dobrih kadrovskih praksah, ki jih razvija samostojno, in pri tem utira sveže pristope. Poglobljeno se ukvarja s širitvijo znanja zaposlenih, pri razvoju notranjih in zunanjih odnosov poudarja toplino in mehek pristop pri delu z ljudmi in strankami. Vse to se odraža v poslovnih rezultatih, ki zadovoljujejo lastnike in dvigujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

"Kot vodja našega kolektiva sem navdušena nad zmago v kategoriji srednjih podjetij, saj smo bili presenečeni že ob uvrstitvi v finalni izbor, za kar gredo zasluge in pohvale celotni ekipi," je povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP. Za SAOP kot podjetje, ki temelji na znanju in odnosih, predstavljajo ljudje največji kapital. Vsi se zavedamo, da z medosebnim spoštovanjem, zaupanjem v sodelavce in prijaznostjo, oblikujemo delovno okolje, ki je sposobno ustvarjati konkurenčno prednost in dolgoročno poslovno uspešnost."

Podjetje SAOP se je projekta Zlata nit 2010 udeležilo prvič in sicer z namenom, da primerja svoje pristope pri delu s kadri z ostalimi uspešnimi slovenskimi podjetji. Uvrstitev v finalni izbor je presegla vsa pričakovanja podjetja, ki je v zadnjih dveh letih svoje poslanstvo utemeljilo na vrednotah, kot so zaupanje, učinkovitost, ustvarjalnost, partnerstvo, zanesljivost in prijaznost.

Strokovni svet in izborna komisija letošnjega izbora sta v mnenjih zaposlenih zaznala visoko pripadnost podjetju, usklajenost osebnih ciljev sodelavcev z vizijo podjetja, zadovoljstvo s prepoznavanjem in nagrajevanjem njihovega prispevka. Sodelavci odnose v podjetju ocenjujejo kot spoštljive, kolegialne in odkrite, delo pa je kot ocenjujejo, učinkovito in uspešno organizirano. Vse to so lastnosti, ki jih je v podjetje vgradilo vodstvo in odsevajo podobo zaželenega in cenjenega zaposlovalca.

"Naše vrednote smo prenesli na vse ravni poslovanja, od dela z zaposlenimi do dela s strankami in poslovnimi partnerji," je razložila Sonja Šinigoj in dodala: "Za utrjevanje teh vrednot je zelo pomembno, da jih uresničuje tudi vodstvo in lastniška struktura, saj od zaposlenih težko pričakujemo več, kot lahko sami prikažemo oziroma naredimo."

Z vsakodnevnim delovanjem podjetja v skladu z vrednotami se je bistveno izboljšala delovna klima ter motiviranost zaposlenih, kar se je v času gospodarske krize odražalo v napredku podjetja tako z vidika poslovne rasti na domačem trgu in širjenja na tuje trge kot tudi z vidika razvoja novih produktov in storitev. "Velik del našega uspešnega dela s kadri predstavljajo tudi osebni dohodki zaposlenih, po katerih se uvrščamo med najboljših 100 delodajalcev, ne moremo pa tudi mimo stalnega vlaganja v izobraževanje in usposabljanje ter osebnostni razvoj posameznikov," je še povedala Sonja Šinigoj. V podjetju imajo za vse kadre, od razvijalcev novih rešitev in programerjev, do tržnikov in prodajnega osebja ter višjega in srednjega vodstva začrtan strokovni razvoj, vodijo pa tudi letne razgovore prek katerih odkrivajo, načrtujejo in sledijo razvoju ključnih kompetenc. SAOP, ki deluje v panogi informacijskih tehnologij, kjer kronično primanjkuje kakovostnih kadrov, na tak način zadržuje in privablja strokovnjake ne samo iz matične regije temveč tudi iz drugih delov Slovenije in prestolnice, kar mu omogoča doseganje poslovne odličnosti in uspešno nadaljevanje 24-letne tradicije podjetja.

-Konec sporočila-

O podjetju SAOP

Podjetje SAOP je bilo ustanovljeno leta 1987 in med prvimi na slovenskem tržišču ponudilo lastno programsko opremo. Kot vodilni za razvoj poslovnih programskih rešitev in storitev za računovodske servise, podjetja ter javne ustanove, zaposlujejo več kot 50 visoko izobraženih strokovnjakov. Njihove rešitve uporablja prek 3.700 strank ter več kot 14.000 uporabnikov. Za inovativnost so prejeli že več nagrad državnega in mednarodnega pomena.

Dodatne informacije


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si