O-STA

Nižja cena najema Dvorane tržiških olimpijcev

Dvorana tržiških olimpijcev je največja športna in prireditvena dvorana v občini Tržič. V njej redno trenira petindvajset športnih klubov in dve skupini rekreativnih športnikov. Zaradi dobrega in racionalnega poslovanja je upravljavec dvorane, podjetje Bios d.o.o. z marcem 2011 znižal ceno najema dvorane in plezalne stene. Za skupine, sestavljene iz otrok mlajših od 16 let, se je cena zmanjšala za 20%, za ostale je cena nižja za 10%. S tem dvorana postaja ena najbolje cenovno dostopnih velikih športnih dvoran na Gorenjskem.

Znižanja cen v teh kriznih časih niso prav pogosta, zlasti pa so takšne poteze pomembne v Tržiču, kjer je gospodarska slika precej zaostrena. To je v skladu z zagotovili župana Občine Tržič, da si bomo v tem mandatu prizadevali za večjo dostopnost športnih objektov, znižanje cen uporabe športne dvorane in pospešeno prenovo športnih objektov v občini. Največja investicija trenutno poteka na izgradnji atletskega parka v Križah, kjer bomo zgradili tartansko atletsko stezo, rokometno in košarkaško igrišče ter skate park.

Drago Zadnikar, spec. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVEmag. Borut Sajovic ŽUPAN OBČINE TRŽIČ

Kontaktna oseba:

Ø Drago Zadnikar, spec., direktor občinske uprave. Tel.: 04/ 59 71 510

POSLANO:

- vsem medijem,

- v zadevo.