O-STA

Podatki o porabi energije v Sloveniji in primerjalno v svetu, energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije

Spoštovani,

na spletnih straneh Statističnega urada RS smo ob evropskem tednu trajnostne energije, ki bo med 11. in 15. aprilom, objavili podatke o porabi energije v Sloveniji in primerjalno v svetu, energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije:

Evropski teden trajnostne energije 2011 (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3837, 7.4.2011)
Področje: Energetika


Povzetek:
Leta 2008 so največ energije na prebivalca porabili v Luksemburgu, najmanj pa v Romuniji in na Malti; Slovenija je bila po končni porabi energije na prebivalca blizu evropskemu povprečju.