O-STA

SAOP izboljšuje delo v oddelkih prodaje in nabave z novo rešitvijo SAOP iCenter Komerciala

V SAOP so z novo poslovno rešitvijo uporabnikom iCentra omogočili povečanje učinkovitosti pri poslovanju z dobavitelji in partnerji ter poenostavili uresničevanje cenovnih politik.

ŠEMPETER PRI GORICI, 4. maj 2011 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je izdelalo novo rešitev za podporo pri delu služb komerciale. Rešitev iCenter Komerciala, v povezavi z ostalimi rešitvami iCentra za vodenje materialnega poslovanja, obvladovanje naročil kupcev in dobaviteljem ter trgovino na drobno, ustvarja celovit sistem za delo s kupci in dobavitelji. Osnovne zmožnosti iCentra Komerciala so usmerjene v učinkovito upravljanje cenikov, vodenje prodajnih akcij ter obvladovanje pogodbenih odnosov z dobavitelji in kupci.

"Rešitev iCenter Komerciala povečuje uporabnost iCentra na področju trgovine in distribucije pa tudi proizvodnih podjetij, ki imajo v svojem programu trgovsko blago oziroma izdelke drugih proizvajalcev," je povedala Liljana Zorn, vodja prodaje iCentra v SAOP.

Rešitev iCenter Komerciala odlikuje vrsta izboljšav, ki v prvi vrsti povečujejo učinkovitost zaposlenih in kakovost dela. Popolnoma nova zasnova uporabniškega vmesnika omogoča pregledovanje in urejanje več cenikov hkrati. Izdelke lahko združujejo po različnih kriterijih, na primer po blagovnih skupinah, dobaviteljih, kupcih ter klasifikaciji in nazivu blaga, kar jim omogoča učinkovitejše obvladovanje lastnih proizvedenih izdelkov ter trgovskega blaga. Prek zmožnosti za vrednostno in terminsko obvladovanje nabavnih in prodajnih pogodb pa lažje sledijo dogovorjenim poslom.

"Prilagodljivo združevanje in urejanje cenikov zaposlenim v komercialnih službah po eni strani omogoča enostavnejše uveljavljanje cenovne politike, po drugi strani pa jim poenostavlja delo s poslovnimi partnerji ter dosledno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti," je še poudarila Liljana Zorn.

Zaradi tesne povezanosti z ostalimi rešitvami iCenter ta rešitev pomembno zmanjšuje obseg ročnega dela. Vsi podatki o izdelkih in storitvah se nahajajo na enem mestu, kar zagotavlja ažurne in konsistentne podatke za različne službe oziroma poslovne procese. Poleg tega se lahko podatke v cenikih ureja tudi prek povezanih rešitev, kar odpravlja potrebo po večkratnem vnašanju. Pomembna prednost je tudi zmožnost vodenja prodajnih akcij. V službah komerciale namreč prodajne akcije večinoma vodijo prek preglednic v excelu, kar ustvarja dodatno delo, onemogoča pregled nad zalogami in slabi odzivnost prodaje oziroma nabave. iCenter Komerciala ravno zaradi povezanosti z ostalimi rešitvami prispeva vrsto avtomatizmov pri spremljanju in izvajanju nabavnih in prodajnih akcij.

Novi programski modul omogoča tudi vodenje popustov v znesku, vključno z vodenjem izjemnih popustov, s čimer so uporabnikom zagotovili preglednost pri obvladovanju ugodnosti za kupce ter individualno obravnavo kupcev. V rešitvi je podprto še omejevanje uporabniških pravic, s čimer se določa dovoljenja uporabnikov za aktivnosti bodisi na področju naročanja bodisi prodaje.

-Konec sporočila-

Dodatne informacije


Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si