O-STA

SRC.SI je Odvetniški zbornici Slovenije daroval programski paket v vrednosti milijona tolarjev

Na prireditvi Dnevi slovenskih odvetnikov je podjetje SRC.SI Odvetniški zbornici Slovenije podarilo sistem OdIS, namenjen elektronski podpori odvetniškim in pravnim pisarnam. SRC.SI pa na prireditvi ni prisoten le v okviru podelitve, temveč so strokovnjaki podjetja SRC.SI predstavili tudi moderne tehnologije in rešitve s področja elektronske podpore pravnim pisarnam.

"Približevanje Evropski Uniji pomeni pomembne spremembe na področju odvetniške prakse," meni Ivan Žerko, predsednik uprave podjetja SRC.SI "Ne le, da smo lahko priča čedalje močnejši prisotnosti informatizacije poslovanja, pojavljajo se tudi vedno močnejše težnje po poenotenju informacijske podpore in njenemu širjenju na vsa področja poslovanja." SRC.SI želi svojim strankam in partnerjem ponuditi specifične rešitve, ki rešujejo težave na njihovem področju poslovanj, tako da so v podjetju razvili programski sistem OdIS, ki je namenjen podpori odvetniškim in pravnim pisarnam.

Spremembe, ki jih s seboj prinašajo moderne tehnologije se kažejo na vseh področjih poslovanja. Med najpomembnejšimi novostmi je vsekakor Zakon o elektronskem podpisu, ki ga je Slovenija sprejela že lansko leto. Elektronski podpis po tem zakonu velja za enakovrednega lastnoročnemu, kar je velik korak naprej za uveljavitev informacijske tehnologije. "Vse to kaže na hitre spremembe uvajanja sodobnih tehnologij v vse segmente države in povezanih subjektov, kamor sodijo tudi odvetniške in pravne pisarne," je dodal Žerko. Podjetje SRC.SI želi s svojo donacijo Odvetniški zbornici pomagati pri uporabi in implementaciji sodobnih tehnologij v praksi.

SRC.SI je na prireditvi Dnevi slovenskih odvetnikov sodeloval tudi kot partner pri pripravi predavanj, saj je Robert Kristanc, vodja programa OdIS, v predavanju z naslovom "Odvetniki in informatika – elektronska podpora upravljanju z dokumenti« spregovoril o možnostih in prednostih, ki jih informacijska tehnologija predstavlja na področju prava. Robert Kristanc je predstavil tudi programski sistem OdIS in njegovo uporabnost v okolju odvetniških pisarn.

O sistemu OdIS: Sistem OdIS je namenjen podpori odvetniškim in pravnim pisarnam, zasnovan pa je s pomočjo obsežnih izkušenj, ki si jih je podjetje SRC.SI nabralo pri projektu informatizacije Zakonodajnega postopka v Državnem zboru in dokumentnimi sistemi v upravnih enotah in občinah. OdIS je sistem, ki omogoča natančen nadzor nad vhodno dokumentacijo, obenem pa ponuja tudi zbrane dokumentne zbirke, namenjene pisarniškemu poslovanju odvetnikov. Vključene so tudi predloge in obrazci, ki olajšajo pogoste naloge, istočasno pa uporabnikom omogoča pregled nad spisi, podspisi, prispelo in poslano dokumentacijo in roki, določenimi za rešitev posameznih primerov. Poleg optičnega zajemanja dokumentov je vključeno tudi preprosto shranjevanje in iskanje dokumentov ter obsežno evidentiranje stanja posameznih spisov.

O donacijah podjetja SRC.SI: Podjetje SRC.SI se je zavezalo, da bo vedno vključeno v okolje, v katerem deluje, na ta način pa želi uresničiti svoje poslovne in širše družbene cilje. Kot eno vodilnih podjetij na področju informacijske tehnologije v Sloveniji SRC.SI sodeluje pri podpori tistih organizacij, programov in posameznikov, ki imajo pozitiven učinek na skupnosti, v katerih podjetje SRC.SI deluje kot poslovni partner in delodajalec.

O podjetju

Podjetje SRC.SI je vodilni sistemski integrator v Sloveniji, katerega začetki segajo v leto 1989. Osnovna dejavnost SRC.SI je sistemska integracija tehničnih in poslovnih rešitev na sodobnih tehnoloških platformah. Svojo ponudbo zaokrožuje z vzdrževanjem, podporo končnim uporabnikom in izobraževanjem. Prisotni so v več kot 100 podjetjih, bankah, zavodih in javni upravi. Dolgoročno partnerstvo z naročniki govori o tem, da je na tisoče uporabnikov storitev zadovoljnih, kar jih usmerja k nenehnemu razvoju in obvezuje, da posebno pozornost posvečajo kakovosti izdelkov in storitev.