O-STA

Rešitev za prihodnost e-vlade

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije in Center za informatiko Vlade RS sta na novinarski konferenci predstavila svoje delo ob prvi obletnici sistema za elektronsko podporo sejam Vlade. Rešitev je za državno upravo izdelalo podjetje SRC.SI, ki ima dolgoletne izkušnje s sistemi za upravljanje dokumentov, znanja in skupinsko sodelovanje.

Projekt elektronske podpore sejam Vlade RS je v uporabi že vse leto, sam projekt pa se je začel leta 1998 z začetkom prenove informacijske podpore pripravi in spremljanju sej Vlade na Generalnem sekretariatu. Rešitev je na tehnologiji Lotus Notes razvilo podjetje SRC.SI, ki ima dolgoletne izkušnje s projekti na področju državne uprave. »Sistem za elektronsko podporo sejam Vlade je pomemben korak naprej za državno upravo, istočasno pa je velik korak naprej tudi za SRC.SI, saj smo dokazali, da so naše rešitve namenjene uporabi tudi v najzahtevnejših poslovnih okoljih državne uprave,” je povedal Ivan Žerko, predsednik uprave podjetja SRC.SI.

Rešitev omogoča tesno sodelovanje številnih udeležencev pri pripravi gradiva, obenem pa je povečana tudi učinkovitost dela. »Odločitve se sprejemajo veliko hitreje, reakcijski čas je krajši, izboljšana pa je tudi kakovost odločitev,« je povedal Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade RS. Poleg neposrednega učinka na hitrost in kakovost dela je rešitev za elektronsko podporo sejam Vlade omogočila tudi zmanjšanje stroškov.

SRC.SI je na podlagi svojih izkušenj na področju sistemov za upravljanje dokumentov izdelal rešitev, ki omogoča preprosto pregledovanje in dopolnjevanje dokumentacije, pripravo predlogov ter glasovanje v elektronski obliki. »V prihodnosti pripravljamo vpeljavo novosti, med katerimi je tudi možnost elektronskega podpisovanja dokumentov in njihovo arhiviranje,« je dodal Žerko. Vlada RS se je tako z napredno rešitvijo uvrstila med tehnološko najbolj napredne v svetovnem merilu, podjetje IBM pa je rešitev izbralo za predstavitev e-vlade na konferenci v Londonu.

O podjetju

Podjetje SRC.SI je vodilni sistemski integrator v Sloveniji, čigar začetki segajo v leto 1987. Osnovna dejavnost SRC.SI je sistemska integracija tehničnih in poslovnih rešitev na sodobnih tehnoloških platformah. Svojo ponudbo zaokrožuje z vzdrževanjem, s podporo končnim uporabnikom in z izobraževanjem. Prisotni so v več kot 100 podjetjih, bankah, zavodih in javni upravi. Dolgoročno partnerstvo z naročniki govori o tem, da je na tisoče uporabnikov storitev zadovoljnih, kar jih usmerja k nenehnemu razvoju in obvezuje, da posebno pozornost posvečajo kakovosti izdelkov in storitev.