O-STA

Nova poslovna rešitev iz SRC.SI – Palača

Podjetje SRC.SI je razvilo programsko rešitev, imenovano Palača, ki uporabnikom omogoča učinkovit nadzor in spremljanje dogodkov ter dokumentov, ki nastajajo pri poslovanju. Sistem Palača za podjetja pomeni osnovo za izgradnjo sistema za upravljanje odnosov s strankami.

Trend sodobnega poslovanje od podjetij zahteva, da svoje dejavnosti usmerjajo k strankam in poizkušajo z njimi ustvariti čim tesnejše odnose. Učinkovita informacijska podpora poslovnim procesom pa lahko veliko pripomore k izboljšanju odnosov med podjetji in strankami. V ta namen je podjetje SRC.SI na platformi Microsoft Office 2000/XP razvilo modularno zasnovan sistem aplikacij, ki skupini zaposlenih ali pa celotnemu podjetju zagotavlja učinkovit nadzor in spremljanje dogodkov ter dokumentov, ki nastajajo pri poslovanju. »Palača je namenjena podjetjem ali posameznim skupinam znotraj podjetij, kjer rešitev uporablja do 50 uporabnikov,« je povedal Ivan Žerko, predsednik uprave podjetja SRC.SI.

Rešitev je namenjena avtomatizaciji procesov, povezanih z obravnavo poslovnih partnerjev podjetja. Uporabniki imajo na enem samem mestu združene podatke o dogodkih in dokumentih, povezanih s kupcem, s čimer dobijo natančen vpogled v poslovanje s strankami. Istočasno imajo uporabniki na voljo urejen sistem poslovne dokumentacije (enoten videz, vsebino in način izdelave poslovnih dokumentov), delo pa poteka v okolju Microsoft Office, s čimer se močno zmanjšajo stroški izobraževanja in uvajanja uporabnikov. Aplikacija omogoča tudi preprosto razširljivost in nadgradnjo, glede na potrebe podjetja, avtomatski namestitveni postopki pa omogočajo nizke stroške nameščanja ter uvajanja v poslovna okolja.

Sistem Palača ponuja skupno vodenje in upravljanje imenika poslovnih partnerjev ter natančno vodenje dogodkov, povezanih s kupcem ali z dobaviteljem (sestanki, opravila, telefonski razgovori, korespondenca). Rešitev ponuja tudi izdelavo standardnih predlog dokumentov, ustvarjanje skupne knjižnice poslovnih dokumentov in enotno številčenje dokumentacije. Vgrajena je tudi podpora za mobilne uporabnike.

Posamezni moduli sistema so izdelani kot nadgradnje Microsoft Office, različice 2000 in XP. Realizirani so v obliki COM Add Inn komponent, ki se namestijo v aplikacije MS Office in tako tvorijo enoten aplikacijski sistem. Skupni podatki sistema so nameščeni v javnih mapah z implementacijo ustrezne zaščite dostopa. Uporabniki aplikacije podatke iščejo in do njih dostopajo prek vmesnika Microsoft Outlook. Operacijski sistem na odjemalcu je lahko Windows 95 ali novejši, na strežniku pa NT Server ali Windows 2000.

Podjetje SRC.SI strankam nudi podporo in svetovanje na vseh stopnjah implementacije, istočasno pa ponuja tudi izobraževanje uporabnikov in sistemskih administratorjev ter vzdrževalne storitve, ki podjetjem omogočajo, da se osredotočijo na lastno poslovanje.

O podjetju

Podjetje SRC.SI je vodilni sistemski integrator v Sloveniji, čigar začetki segajo v leto 1987. Osnovna dejavnost SRC.SI je sistemska integracija tehničnih in poslovnih rešitev na sodobnih tehnoloških platformah. Svojo ponudbo zaokrožuje z vzdrževanjem, s podporo končnim uporabnikom in z izobraževanjem. Prisotni so v več kot 100 podjetjih, bankah, zavodih in javni upravi. Dolgoročno partnerstvo z naročniki govori o tem, da je na tisoče uporabnikov storitev zadovoljnih, kar jih usmerja k nenehnemu razvoju in obvezuje, da posebno pozornost posvečajo kakovosti izdelkov in storitev.