O-STA

Odprto pismo predsednika uprave in generalnega direktorja Perutnine Ptuj, dr. Romana Glaserja, županu občine Pivka, Robertu Smrdelju

PERUTNINA PTUJ SKRBI ZA VARNOST SVOJIH NALOŽB

Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo besedičenje in rezultate neizmerne domišljije župana občine Pivka, Roberta Smrdelja, ki javnosti že nekaj dni sporoča izmišljotine o poslovnih potezah in namerah Perutnine Ptuj. Zaskrbljeni smo predvsem zato, ker imamo v podjetju na območju občine Pivka pomembno kapitalsko naložbo. Smo namreč lastniki 31,01 odstotkov lastniškega deleža družbe Perutnina Pivka Neverke in smo s svojim upravljalskim vplivom v preteklih letih bistveno pripomogli k njeni sanaciji in posodobitvi.

V letih po naložbi v Perutnino Pivka Neverke je naša poslovna pozornost usmerjena v internacionalizacijo Perutnine Ptuj. Smo večinski lastniki drugega največjega perutninarskega podjetja na Hrvaškem, imamo svojo družbo v Bosni in Hercegovini in se intenzivno ukvarjamo predvsem s poslovanjem v pogojih odprte konkurenčnosti in neomejenih trgov. Vsaka naša naložba mora upravičiti svoj namen in povrniti vložena sredstva v najkrajšem možnem času.

Prav zato smo toliko bolj presenečeni nad bombastičnimi besedami in celo grožnjami župana občine Pivka, Roberta Smrdelja, o usodi podjetja, ki ima sedež v občini Pivka. Tudi in predvsem zato, ker se niti s podjetjem Perutnina Pivka Neverke niti z nobenim od njegovih drugih solastnikov, kaj šele z županom ali drugimi predstavniki občine, v zadnjem letu nismo pogovarjali o nobenih statusnih spremembah družbe Perutnina Pivka Neverke.

Ker so vse izvedene aktivnosti tako v občini kot v gospodarski in splošni javnosti, pa tudi napovedovane poteze župana Roberta Smrdelja naperjene k povzročanju neposredne in nepopravljive škode in socialne vznemirjenosti, bomo uporabili vsa razpoložljiva sredstva za zaščito naše naložbe v 31,01 odstotni lastniški delež v Perutnino Pivka Neverke. Njeno vodstvo in sodelavce cenimo in spoštujemo ter jim v težkih dneh povzročanja nesigurnosti s strani župana občine Pivka izražamo vso podporo pri doseganju poslovnih ciljev in razvoju podjetja. O tem, kdo in na kakšen način pa bo sodeloval v eventuelni volilni kampanji na bližajočih se občinskih županskih volitvah v občini Pivka, pa v Perutnini Ptuj v nobenem primeru ne bomo odločali.