O-STA

_ Zavod Celeia Celje sporoča, da je izsla je 6. stevilka Mestnega časopisa _

Izšla je 6. številka Mestnega časopisa

Obširna predstavitev turistične destinacije Dežela Celjska

Celje, 15. junij 2011, Danes je v vsa celjska gospodinjstva prišla že 6. številka Mestnega časopisa, ki ga izdaja Zavod Celeia Celje v sodelovanju z Mestno občino Celje. Kot vse predhodne številke se tudi ta pričenja z nagovorom župana Mestne občine Celje, Bojana Šrota. Tokratna številka prinaša obširno predstavitev turistične ponudbe 21. občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec ), katerih ponudba se združuje pod delovnim nazivom destinacije Dežela Celjska, katere management je zaupan Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. Poleg turistične ponudbe je v časopisu tudi koledar prireditev v poletnih mesecih za turistična območja Osrednje Celjsko, Spodnjesavinjsko, Dravinjsko ter Kozjansko in Obsotelje. Posebnost prireditvene ponudbe območja Osrednje Celjsko je v časopis vpet plakat s programom prireditev Poletja v Celju, knežjem mestu 2011. Zadnja stran časopisa je namenjena povabilu k obisku Štimung festa, prireditve, ki se bo odvijala na Šmartinskem jezeru v soboto, 3. in v nedeljo, 4. 9. 2011 in ki bo s svojo vsebinsko podlago ter širino ustvarila nov trend koncertov na prostem - v smislu celodnevnega druženja z različnimi vzporednimi dejavnostmi.

Ideja destinacijskega upravljanja v turizmu izhaja iz področja "industrije dogodkov in srečanj" oziroma kongresnega turizma. Destinacijski menedžment (destination management) nekako najbolje ustreza prevodu z "vodenjem" oziroma "upravljanjem turističnih ciljev". Pri tem kot turistični cilj (destinacijo) razumemo geografsko zaokroženo območje, v katerem je turizem razmeroma pomembna ali celo ključna gospodarska dejavnost. Velikost območja naj ne bi bila ravno najpomembnejši dejavnik, je pa res, da na sodobnem turističnem trgu mikro-destinacije nimajo ravno veliko uspeha. Upravljanje destinacij naj bi potekalo v okviru regionalnih destinacijskih organizacij (v nadaljevanju RDO).

Klasični koncept predvideva RDO-je kot javne gospodarske zavode, ki so torej organizirani "od zgoraj" (top-down). V Evropi so organizacije večinoma organizirane kot partnerstvo med javnim in zasebnim (PPP - public private partnership), kar pogosto vodi k organiziranju RDO-ja od spodaj (bottom-up), s strani lokalnega in regionalnega turističnega gospodarstva proti nacionalnemu nivoju.

Financiranje RDO-jev je v evropskih primerih tudi zelo raznoliko. Največ primerov dobre prakse kaže, da se deli na javno in zasebno, pri čemer javna sredstva pridejo predvsem iz regionalnih, a tudi državnih proračunov. V Sloveniji zaenkrat regionalnih proračunov nimamo. Zato se poraja vprašanje: naj ima koristi od destinacijskega vodenja samo tisti, ki financira RDO? Odgovor je: ne, nikakor. Koristi od delovanja naj ima celotna regija oz. destinacija; od velikega zdraviliškega kompleksa do majhne turistične kmetije. Financer ima pravico odločanja, ampak naj ne pozabi na majhne turistične subjekte.

Destinacija DEŽELA CELJSKA

Tako se je tudi v Sloveniji na nacionalnem nivoju začela razvijati ideja o trženju Slovenije v okviru posameznih destinacij, saj smo geografsko zelo raznolika država, zanimiva za različne turistične ciljne skupine.

V lanskem letu je tako Ministrstvo za gospodarstvo spodbudilo razvoj destinacijskih organizacij v Sloveniji z razpisom za "sofinanciranje izvedbenih aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij", na podlagi katerega smo tudi v Savinjski regiji pridobili priložnost za organizirano in načrtovano skupno promocijo turistične ponudbe. Na območju 21-ih občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) se turistična ponudba združuje pod delovnim nazivom destinacije DEŽELA CELJSKA. Management destinacije je zaupan Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, ki je z uspešno prijavo na omenjeni razpis pridobil nepovratna sredstva za promocijske aktivnosti destinacije za obdobje treh let. Pri projektu aktivno sodelujejo tudi razvojni partnerji - Razvojna agencija Savinja in Zavod za turizem, šport in kulturo Žalec, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko, Medobčinski urad Slovenske Konjice in Razvojna agencija savinjske regije, kot tudi vsi turistično informacijski centri in lokalne turistične organizacije na območju destinacije.

Turistična ponudba destinacije DEŽELA CELJSKA je pestra - mestni utrip Celja zapusite s pobegom na podeželje v pristno naravo, kjer se spočijte in napolnite z novo energijo v enem izmed zdravilišč oz. wellness centrov. Pozorno prelistajte naslednje strani, izberite svoj izlet in posebno doživetje zase! Poleg turistične ponudbe smo pripravili tudi koledar prireditev v poletnih mesecih za turistične območja OSREDNJE CELJSKO, SPODNJESAVINJSKO, DRAVINJSKO, KOZJANSKO & OBSOTELJE, ki vas bodo zagotovo prepričale, da ostanete pri nas dlje, kot ste načrtovali!

Kot RDO Dežela Celjska smo na začetku skupne turistične poti. Za uspešno delovanje potrebujemo ogromno mero zaupanja s strani turističnih ponudnikov; od velikega hotela do lastnika majhne butične gostilnice in prodajalca v trgovinici s souvenirji. Potrebujemo pa tudi zaupanje vas, turistov in izletnikov, da lahko vaš dragoceni prosti čas obogatimo s prijetnimi doživetji.