O-STA

Enostavnejša pot do varnih in urejenih informacij organizacije

Podjetje ZASLON, član skupine HERMES SoftLab (www.zaslon.si), in Slovenski institut za kakovost in meroslovje (www.siq.si) sta 13. in 14. februarja v prostorih SIQ organizirala strokovni seminar z naslovom Obvladovanje informacij v skladu s standardom ISO 17799 / BS 7799. Zaradi aktualnosti teme je bil to že drugi tovrstni seminar pri nas.

Informacije imajo za podjetja iz dneva v dan večjo vrednost, zato je temu potrebno prilagoditi tudi odnos do njihovega varovanja. Le tako lahko namreč kljubujemo vedno novim nevarnostim in zlorabam. Strokovno predavanje z naslovom Obvladovanje informacij v skladu s standardom ISO 17799 / BS 7799, ki sta ga priredila podjetje ZASLON in SIQ, je vsem udeležencem prinesel vpogled v znanja s področja varovanja informacij, seznanitev s standardom ISO 17799 / BS 7799 ter predstavitev metodologij za uvajanje standarda. Predavatelji mag. Rado Ključevšek, Tadej Vodopivec in dr. Peter Dolinar so zbranim predstavili sodobne metode in rešitve celovitega obvladovanja informacij ter njihovo povezanost z drugimi sistemi vodenja v podjetju, prikazane pa so bile tudi smernice za prihodnost. Da ne bi ostali le na teoretičnih prikazih, so si udeleženci lahko ogledali tudi rešitev podjetja ZASLON, Poslovni ŠČIT, ki kot prvo tovrstno orodje na slovenskem trgu organizacijam olajša pot do varnih in urejenih informacij. Sodelovanje udeležencev je bilo zasnovano na aktivnem delu po skupinah in na uporabi predstavljenih metodologij za analizo odstopanj, analizo tveganj in za upravljanje s tveganji na izbranih primerih. Tak svež pristop, ki je enako kot lani tudi tokrat doživel zelo dober sprejem, je omogočil udeležencem enostavno osvojitev in utrditev podanih znanj in možnost takojšnje uporabe v domačih okoljih.

O podjetju ZASLON Podjetje ZASLON d.o.o., član skupine HERMES SoftLab (www.hermes-softlab.com), je vodilno slovensko podjetje na področju razvoja in implementacij sistemov bančništva na daljavo, elektronskega poslovanja, spletnih aplikacij in varnostnih sistemov na internetu. Rešitve temeljijo na industrijskih standardih in arhitekturi odprtih sistemov ob zagotavljanju visoke ravni varnosti. Glavni ZASLONOV proizvod je modularen sistem za elektronsko bančništvo (SEB), ki povezuje raznolika računalniška okolja v finančnih ustanovah in zagotavlja varno povezavo z različnimi sodobnimi tržnimi potmi, kot je internetno ali mobilno bančništvo. Številne reference obsegajo celostne postavitve sistemov za ugledne domače in tuje družbe, predvsem za banke. Več informacij o podjetju ZASLON na naslovu www.zaslon.si, o sodobnih sistemih bančništva na daljavo na naslovu. www.bancniasistent.com,o Poslovnem ŠČITU pa na www.zaslon.si/poslovniscit/default.htm.

O SIQ
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je neodvisna, nepristranska in neprofitna organizacija, ki nudi široko ponudbo preskušanj, merjenj, preiskav in presoj. Cilj SIQ je v podpori podjetjem, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za produktivnost in uspešnost poslovanja. SIQ je bil ustanovljen ob koncu leta 1992 kot naslednik Instituta za kakovost in metrologijo. Več o SIQ si lahko preberete na http://www.siq.si.