O-STA

Ericssonov program družbene odgovornosti nagrajen na svetovnem kongresu 3GSM v Cannesu

Združenje GSM je v Cannesu nagradilo program Ericsson Response, ki pomeni formalno potrditev Ericssonove predanosti problematiki hitrega reagiranja pri zagotavljanju mobilnih komunikacij na območjih, prizadetih ob naravnih ali drugih nesrečah. Program med drugim vključuje delo skupine prostovoljcev, usposobljenih za uporabo telekomunikacijske opreme na kriznih območjih, ter partnerstva s humanitarnimi organizacijami.

Združenje GSM nagrajuje v omenjeni kategoriji programe oskrbovanja kriznih območij s storitvami mobilne telefonije. Zajeta so krizna območja ob naravnih nesrečah in humanitarnih katastrofah ter v drugih izrednih okoliščinah. Program Ericsson Response je v okviru Ericssonovih družbeno odgovornih dejavnosti le še formalna potrditev predanosti, ki temelji na bogatih izkušnjah podjetja pri odzivanju na nesreče po vsem svetu. Program je zaradi dosežkov v okviru številnih nedavnih kriznih situacij med drugim pohvalila tudi Organizacija združenih narodov.

Ključni deli programa Ericsson Response so:
- Ericsson Response skupina prostovoljcev in njihovo usposobljanje: Enota Ericsson Response uporablja telekomunikacijsko opremo, s katero skuša kar najbolj učinkovito odgovoriti na komunikacijske izzive, ki so praviloma na vsakem kriznem območju drugačni.
- Člani skupine za raziskave in tehnične zadeve (Research and Technical Reference Group) z nabiranjem mednarodnih strokovnih znanj izmenjavajo komunikacijske izkušnje iz različnih vrst nesreč in lajšanja njihovih posledic, identificirajo potrebe in razvijajo tehnične predloge za učinkovitejše reagiranje v času katastrof ter mednarodnim humanitarnim organizacijam zagotavljajo potrebno tehnično podporo.
- Partnerstva s humanitarnimi organizacijami in zasebnim sektorjem: Ericsson Response tesno sodeluje z Mednarodno federacijo društev Rdeči križ in Rdeči polmesec (IFRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) in drugimi organizacijami v okviru Združenih narodov.
- Zagovorništvo: Ericsson Response je globalni zagovornik problematike hitrega in učinkovitega reagiranja v času nesreč. Namen iniciative je ozaveščanje in zagotavljanje podpore problematiki kriznih območij s strani različnih podjetij.

Ericsson na podlagi svojega neprestanega tehnološkega vodstva oblikuje prihodnost mobilnih in širokopasovnih internetnih komunikacij. Z zagotavljanjem inventivnih rešitev v več kot 140 državah, pomaga ustvarjati najmočnejša komunikacijska podjetja na svetu.

Preberite si več na spletni strani http://www.ericsson.com/press