O-STA

Western Union bo prevzel Travelex Global Business Payments

5. julij, 2011 12:29 UTC

Omogoča Western Unionu vodilno vlogo na rastočem trgu plačilnega prometa med podjetji (Business-to-Business Payments), ki je tudi eno od treh strateških področij podjetja

ENGLEWOOD, Kolorado & LONDON -(BUSINESS WIRE)- Western Union Company (NYSE:WU) je danes oznanil, da je s Travelex Holdings Limited podpisal pogodbo o prevzemu hčerinske družbe Travelex Global Business Payments, vodilnega specializiranega ponudnika za mednarodni poslovni plačilni promet, za 606 milijonov funtov v denarju.

Podjetje Travelex Global Business Payments (TGBP) letno opravlja poslovni plačilni promet za 35.000 klientov v 14 državah. Podjetje opravlja plačilni promet za poslovne stranke, in sicer majhna in srednja podjetja, korporacije in ostale distribucijske partnerje, med njimi za več kot 500 finančnih ustanov. Za 2011 TGBP predvideva približno 150 milijonov funtov dohodkov s 30% normirano osnovo dobička iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Skupaj z Business Solutions, že obstoječim podjetjem Western Uniona, bo prevzem Western Unionu omogočil vodilno vlogo na velikem in rastočem trgu poslovnega plačilnega prometa, ki ga je zaznamovala hitra rast v čezmejnem trgovanju. Majhna in srednja podjetja po svetu ustvarijo 24 milijonov dolarjev prometa v čezmejnih plačilih (ocena podjetja McKinsey and Company), kar je po ocenah Western Uniona primerljivo z vsoto, ki jo z nakazili ustvarijo fizične osebe s čezmejnimi nakazili.

Hikmet Ersek, predsednik in izvršni direktor Western Uniona, je rekel: "Prevzem podjetja Custom House v letu 2009 nam je omogočil vstop na trg čezmejnega plačilnega prometa med poslovnimi strankami, s Travelex Global Business Payments pa bomo v trenutku povečali svoj obseg, doseg in dodatne zmožnosti. Navdušeni smo, da lahko v družino Western Uniona sprejmemo stranke in zaposlene v podjetju Travelex Global Business Payments."

Peter Jackson, izvršni direktor Travelexa, je dejal, "Vesel sem, da smo dosegli dogovor z Western Union, ki mu bo strokovno znanje in franšiza strank TGBP zagotovo v pomoč, hkrati pa bo TGBPju omogočil veliko priložnosti za nadaljnjo rast."

Podjetji Western Union Business Solutions in Travelex Global Business Payments bosta skupaj takoj prisotni v 16 državah, kjer bosta lahko izkoristili TGBPjevo strokovno znanje v poslovnem plačilnem prometu, razširjenost ter proizvodne in opravilne platforme skupaj z znamko Western Uniona, že obstoječimi dejavnostmi Business Solutions, svetovne infrastrukture in povezav ter finančne moči.

Z uporabo izboljšanih zmožnosti in sredstev namerava Western Union pospešiti rast skupnega poslovanja skozi geografsko širitev, dostop do novih strank in segmentov, vpeljavo TGPjevih zmožnosti tretjih distribucijskih partnerjev v Western Unionove povezave s finančnimi ustanovami ter uporabo Western Unionove mreže zastopnikov za prodajo na nekaterih trgih.

Hikmet Ersek dodaja: "Western Union je usmerjen na tri strateška področja rasti: denarna nakazila fizičnih oseb, poslovni plačilni promet in predplačniška vplačila. Naše storitve na področju denarnih nakazil fizičnih oseb so dobre in rastejo. Predplačniška vplačila so v začetnih fazah razvoja tako v ZDA kot po svetu, verjamemo pa, da nam naša znamka in mreža omogočata dolgoročni uspeh. V poslovnem plačilnem prometu pa kombinacija Travelex Global Business Payments in Western Union Business Solutions predstavlja močne temelje na rastočem in podhranjenem trgu, kar nam omogoča še dodatno rast v prihodnjih letih."

Western Union pričakuje da bo skupno podjetje TGBP / Western Union Business Solutions v prihodnjih treh letih raslo s skupno letno stopnjo rasti 10% ter s pospešeno dolgoročno rastjo in stopnjo priložnosti za širitev, ko bodo končane vse dejavnosti v zvezi z integracijo. Stroški povezovanja naj bi v dveh letih znašali okoli 70 milijonov dolarjev, po končanem postopku integracije pa naj bi letni sinergijski prihranki znašali okoli 30 milijonov dolarjev (ocene temeljijo na trenutnih menjalnih tečajih). Podjetje pričakuje da bodo nedenarni amortizacijski stroški transakcije, ocenjeni na okoli 40 milijonov dolarjev letno, začeli prihajati leta 2012.

Western Union predvideva, da bo prevzem TGBP zaradi posla, stroškov povezovanja in nedenarnih stroškov amortizacije zaslužek na delnico, izračunan po splošno sprejetih računovodskih načelih, v letu 2011 zmanjšal za približno 0,02 dolarja in za približno 0,04 dolarja v 2012 (prevzem naj bi postal dobičkonosen v letu 2012). Prevzem naj bi zaslužek na delnico, izračunan po splošno sprejetih računovodskih načelih, v letu 2013 povišal za 0,04 dolarja.

Prevzem je odvisen od odobritev regulatorjev in zadovoljstva s končnimi pogoji, zaključil pa naj bi se proti koncu leta 2011. Denarni prevzem bo Western Union omogočil z obstoječimi denarnimi sredstvi, financiran pa bo zlasti iz mednarodnega denarnih sredstev.

Konferenčni klic za investitorje in analitike

Western Union bo danes ob devetih po ameriškem vzhodnem času vodil konferenčni klic, ki bo na voljo tudi preko internetnega prenosa. Za spremljanje konferenčnega klica preko telefona v živo, pokličite 800-591-6945 (ZDA) ali +1-617-614-4911 (zunaj ZDA) deset minut pred začetkom klica. Geslo je 53006181.

Konferenčni klic bo na voljo tudi preko internetnega prenosa na http://ir.westernunion.com. Za dostop se je potrebno registrirati, zato se, prosimo, registrirajte vsaj pet minut pred začetkom predvidenega začetka klica.

Posnetek konferenčnega klica bo na voljo kašni dve uri po koncu pogovora pa vse do 13. julija 2011 na številki 888-286-8010 (ZDA) ali +1-617-801-6888 (zunaj ZDA). Geslo je 60767351. Internetni prenos bo v istem časovnem obdobju na voljo na http://ir.westernunion.com.

Prosimo upoštevajte: Vse izjave zaposlenih v Western Union med tem klicem so last Western Uniona in jih varujejo avtorske pravice. Western Union, razen prej omenjenega ponovnega predvajanja, ni odobril in ne odgovarja za kakršnokoli snemanje, ponovno predvajanje ali razdeljevanje prepisa tega klica.

Finančni svetovalci

Finančno svetovanje glede prevzema je za Western Union opravilo podjetje Morgan Stanley & Co. LLC, za upravo podjetja pa Lazard Frères & Co., LLC.

O podjetju Western Union

Podjetje Western Union Company (NYSE:WU) je vodilna družba na področju storitev pošiljanja denarja po svetu. Skupaj s svojimi znamkami plačilnih storitev Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil in Western Union Business Solutions nudi fizičnim osebam in podjetjem hitro, zanesljivo in praktično pošiljanje in sprejemanje denarja po svetu ter pošiljanje plačil in kupovanje denarnih nakaznic. Western Union, Vigo in Orlandi Valuta storitve delujejo preko mreže več kot 455.000 poslovalnic v več kot 200 državah in območjih. Western Union Company je v letu 2010 izvedel 214 milijonov nakazil med fizičnimi osebami po svetu, vrednost prenesenih glavnic je znašala 76 milijard dolarjev, med podjetji pa je izvedel 405 milijonov nakazil. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.westernunion.com.

O Travelex Global Business Payments

Travelex Global Business Payments je del Travelex Holdings Limited, enega vodilnih specializiranih podjetij na področju devizne menjave.

Travelex Global Business Payments letno opravi plačilni promet za 35.000 strank v 14 državah. Podjetje opravlja plačilne storitve za raznolike stranke, med katerimi je tudi preko 500 finančnih ustanov.

Podjetje Travelex Holdings Limited, ki je bilo ustanovljen 1976, je zraslo v vodilnega specializiranega ponudnika devizne menjave in mednarodnega poslovnega plačilnega prometa. Skupina vsako leto obdela za 20 milijard funtov deviznih menjav. Na področju fizičnih oseb pa skupina preko mreže s skoraj 1000 poslovalnicami in več kot 500 bankomati v 24 državah izda denar in predplačniške kartice več kot 30 milijonom uporabnikom na leto. Za leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, je Travelex Holdings Limited objavil 739,7 milijonov funtov prihodkov in 130,6 milijonov funtov EBITDA.

Izjava "varni pristan" za napovedne izjave

Ta izjava za javnost vsebuje napovedne izjave v v skladu s pomenom, definiranim v zakonu o pravnih postopkih za delnice v zasebni lasti iz leta 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Te izjave niso jamstva za prihodnjo uspešnost in vsebujejo določena tveganja, negotovosti in predpostavke, ki jih je težko napovedati. Dejanski rezultati se lahko znatno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali jih nakazujejo naše napovedne izjave. Besede kot so "pričakuje", "namerava", "predvideva", "verjame", "ocenjuje","usmerja", "podaja smernico", "podaja napoved" in drugi podobni izrazi ali glagoli v prihodnji ali pogojni obliki kot so "bo", "bi", "naj" in "lahko" so namenjeni za identificiranje takšnih napovednih izjav. Bralci te izjave za javnost Western Union Company ("Podjetje," "Western Union," "mi," "naš" ali "nas") naj se ne zanašajo izključno na napovedne izjave in naj upoštevajo vse negotovosti in tveganja, ki so opisana pod poglavjem "Dejavniki tveganja", ki je vključeno v letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2010. Izjave veljajo samo na datum, na katerega so bile objavljene in podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti, da bo posodobilo katerokoli napovedno izjavo. Možni dogodki ali dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se rezultati ali uspešnost znatno razlikujejo od tistih, ki so bili izraženi v naših napovednih izjavah vključujejo naslednje: spremembe v zakonodaji o priseljevanju, vzorcih in ostalih dejavnikih povezanih z migracijami; naša sposobnost prilagoditve tehnologije spreminjajoči se industriji ter potrebam ali trendom potrošnikov; naša nepripravljenost za razvoj in vpeljavo novih proizvodov, storitev in izboljšav, ter naša nesposobnost, da bi jih vpeljali na trge; neupoštevanje naših poslovnih in tehnoloških standardov ter pogodbenih zahtev ali ustrezne zakonodaje in regulative s strani nas, naših zastopnikov ali podzastopnikov, zlasti neupoštevanje zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja, financiranja terorističnih dejavnosti ter nekonkurenčno delovanje in/ali spremembe regulacijskih ali implementacijskih razlag teh zakonov; vpliv, ki bi ga na naše poslovanje imela reforma Wall Streeta Dodd-Frank ter zakon za varovanje potrošnikov in pravila, ki so opisana v njem; spremembe zakonodaje, pravil in pravilnikov ZDA ali drugih držav, vključno s pravilnikom za notranji nadzor Internal Revenue Code ter vladne ali sodne razlage le teh; spremembe v splošnih ekonomskih pogojih in ekonomskih pogojih v geografskih območjih in industrijah, v katerih delujemo; politične razmere in povezani ukrepi v ZDA in v tujini, ki se lahko negativno odrazijo na naše poslovanje in ekonomske pogoje kot celoto; prekinitve vladnih stikov ZDA z državami, v katerih imamo ali implementiramo pomembne pogodbe z zastopniki; spremembe menjalnih tečajev tujih valut, vključno z vplivom regulacije na razlike med menjalnimi tečaji pri pošiljanju denarja; naša sposobnost, da uspešno razrešimo davčna vprašanja z davčno upravo ZDA in ostalimi davčnimi upravami; nezmožnost zadovoljiti pogojem poravnave z zveznod državo Arizona; obveznosti in nepričakovani razvoji, ki so posledica tožb in regulativnih preiskav ter podobnih postopkov, vključno z odhodki, stroški, poravnavami in odločbami; združitve, prevzemi in integracija prevzetih podjetij in tehnologij v naše podjetje in realizacija pričakovanih finančnih prednosti teh prevzemov; nedoseganje dovoljšnje višine in vrst regulativnega kapitala za zadostitev spreminjajočim se zahtevam naših regulatorjev po svetu; poslabšanje zaupanja strank in potrošnikov v naše poslovanje, ali v ponudnike storitev pošiljanja denarja v splošnem; nezadostno upravljanje kreditnih tveganj in tveganj goljufij s strani naših zastopnikov in potrošnikov ali neuspešnost naših ponudnikov finančnih storitev in zavarovalnic; kakršnakoli znatna kršitev varnosti naših sistemov ali prekinitve v kateremkoli od naših sistemov; naša sposobnost da pridobimo in zadržimo kvalificirano osebje in da uspešno upravljamo svojo delovno silo; naša sposobnost, da vzdržujemo našo mrežo zastopnikov in odnosov z izdajatelji računov po pogojih, ki so v skladu ali boljši do našega podjetja kot trenutno veljavni pogoji; neizpolnjevanje načrtov pri implementaciji pogodb z zastopniki; negativne spremembe bonitet s strani bonitetnih hiš; neuspešno konkuriranje na področju pošiljanja denarja globalnim, nišnim ali območnim ponudnikom pošiljanja denarja, bankam in ostalim nebančnim ponudnikom storitev pošiljanja denarja, vključno z telekomunikacijskimi ponudniki, kartičnimi združenji, ponudniki plačil s karticami ter ponudniki elektronskih in internetnih plačil; naša sposobnost, da ščitimo naše blagovne znamke in ostale pravice intelektualne lastnine; naša sposobnost da upravljamo s potencialom tako za patentno zaščito kot patentnimi obveznostmi v okviru hitro razvijajočega se pravnega področja za zaščito intelektualne lastnine; prenehanje delovanja različnih storitev, ki nam jih ponujajo drugi ponudniki; negativni premiki in volatilnost na kapitalskih trgih ter ostali dogodki, ki vplivajo na našo likvidnost, na likvidnost naših zastopnikov ali strank ali na vrednost naših investicij oziroma na našo sposobnost povrnitve naših investicij ali vsot, ki so nam lahko izplačane; odločitve za zmanjšanje, prodajo ali zaprtje poslovnih enot, ali prenos poslovnih aktivnosti iz ene lokacije na drugo lokacijo ali na tretje osebe, zlasti prenose iz ZDA v druge države; spremembe v industrijskih standardih, ki vplivajo na naše poslovanje; spremembe v računovodski standardih, pravilih in razlagah; znatno počasnejša rast ali padec na trgu storitev pošiljanja denarja po svetu in na drugih trgih, kjer delujemo; negativne posledice naše odcepitve iz podjetja First Data Corporation; odločitve za spremembo sestave našega poslovanja; katastrofalni dogodki; in sposobnost vodstva, da identificira ter upravlja s temi in ostalimi tveganji.

WU-F

WU-G

Kontakti

Western Union

Mediji

Tom Fitzgerald, +1-720-332-4374

tom.fitzgerald@westernunion.com

ali

Investitorji

Mike Salop, +1-720-332-8276

mike.salop@westernunion.com

Vir: Western Union

Omogočeno s strani Business Wire

To izjavo si lahko ogledate na spletu na:

http://www.businesswire.com/news/home/20110705005742/en