O-STA

Volite tudi vi - podprite našega kandidata za Svet Vlade RS za razvoj NVO in prostovoljskih organizacij


Spoštovane predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij!

Včeraj so se pričele volitve za predstavnike NVO v Svetu Vlade RS za razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij, kjer pa je že v predhodnem postopku potekalo zbiranje kandidatur za člane Sveta. Osnovni namen delovanja Sveta je krepitev sodelovanja med državo in NVO sektorjem oz. skupno snovanje sistemskih rešitev in ukrepov za kvalitetnejše delovanje in razvoj nevladnega sektorja.

Tudi s strani LRF za Pomurje je bil predlagan kandidat in sicer predsednik uprave LRF za Pomurje / vodja projekta Regionalnega stičišča NVO Pomurja, Bojan Vogrinčič. Vabimo vas, da mu izkažete zaupanje in podate vaš glas, kajti prepričani smo, da bo kompetentno, transparentno in odgovorno prevzel nalogo člana Sveta ter zastopal interese nevladnega sektorja, poleg tega pa bomo pomurska društva in zavodi s skupnim nastopom na volitvah, tako zagotovili vsaj enega predstavnika iz pomurske regije v Svetu.

Naš kandidat se nahaja na listi pod zaporedno številko
2. Bojan Vogrinčič (predlagatelj: Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, LRF za Pomurje).


Istočasno bi vas želeli opozoriti in predlagati, da lahko poleg podpore našemu kandidatu, podate podporo tudi drugim kandidatom in v tem kontekstu vam predstavljamo predloge kandidatov, ki bi lahko po našem poznavanju njihovih kompetenc v skupnem sodelovanju z našim kandidatom zastopali interese nevladnega sektorja in realizirali učinkovit dialog z Vlado RS ter tako pripomogli k razvoju nevladnega sektorja. Gre za kandidate, ki imajo številne izkušnje z delom v NVO sektorju in ki vam jih podajamo v nadaljevanju:

  1. Bojan Golčar (predlagatelj: Zavod PIP; pravni in informacijski center Maribor) - predstavnik regionalnega stičišča;
  2. Goran Forbici (predlagatelj: CNVOS) - predstavnik horizontalne mreže;
  3. Katarina Bervar Sternad (predlagatelj: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC);
  4. Mirko Vaupotič (predlagatelji: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zveza za tehnično kulturo Slovenije;
  5. Tereza Novak (predlagatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva);
  6. Tina Divjak (predlagatelj: OZARA Slovenije Nacionalno združenje za kakovost življenja).

Glasujejo lahko vse nevladne organizacije ali njihove mreže/zveze s sedežem v Sloveniji do vključno ponedeljka, 18. 7. 2011. Na volitvah bo izvoljenih 7 članov in 7 nadomestnih članov Sveta. Glasovanje poteka preko GLASOVNICE. Glasovati je mogoče za do 14 kandidatov, to se pravi, da lahko na glasovnici označite najmanj 1 in največ 14 kandidatov.

Glasovnica mora vsebovati lastnoročni podpis zastopnika NVO, ki glasuje, in žig NVO. V kolikor se glasovnica pošilja po e-pošti, mora biti poslana v skenirani obliki.

Glasovnice so lahko oddane na enega od naslednjih načinov:
1.) po elektronski pošti na naslov svetnvo@gmail.com
2.) po faxu na številko: 01/542 14 24
3.) po pošti na naslov CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana
4.) osebno na naslovu CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 16. uro, dokler traja glasovanje.

Predstavniki bodo izbrani tako, da bo prvih 7 kandidatov z največ glasovi imenovanih za člane, naslednjih 7 pa za nadomestne člane.

Po konstituiranju Sveta bo Regionalno stičišče NVO Pomurja organiziralo srečanje, na katerem vam bomo podrobneje predstavili namen Sveta, njegove naloge in cilje. Gostili bomo tudi izvoljene člane Sveta. Namen srečanja bo tudi izmenjava idej, mnenj in predlogov za izboljšanje stanja nevladnega sektorja v Sloveniji in posledično / prioritetno v Pomurju.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za izraženo podporo ter vas še naprej pozivamo, da z vašimi idejami sodelujete pri razvoju našega skupnega stičišča nevladnih organizacij.

ekipa RSNOP