O-STA

Z novim knjižničnim sistemom do sodobne šolske knjižnice

Z inovacijami v novem knjižničnem sistemu WinKnj bo preko 460 šolskih knjižnic v Sloveniji lahko informacijsko podprlo vodenje učbeniškega sklada, seznamov učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, poenostavilo delo knjižničarjev pri delu s podatki v katalogu ter uporabnikom ponudilo nove storitve, vključno z varnim spletnim dostopom do knjižničnega kataloga.

ŠEMPETER PRI GORICI, 4. avgust 2011 - SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je predstavil novo izdajo sistema za vodenje šolskih knjižnic WinKnj, ki ga proizvaja partnersko podjetje MordiCom d.o.o. Glavne značilnosti novega sistema WinKnj so podpora pri vodenju učbeniškega sklada, prenovljen javni spletni dostop do vzajemnega kataloga ter storitev samodejnega varnostnega shranjevanja. Program prinaša vrsto izboljšav ter inovacij, ki knjižničarjem, pa tudi drugemu strokovnemu osebju na šolah, poenostavljajo delo, med katerim je še posebej pomembno vodenje seznamov učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

"V MordiComu želimo knjižnicam ponujati prilagojene zmožnosti, ki jim po eni strani omogočajo posodobitev in nove storitve, po drugi strani pa zmanjšujejo obremenitev z administrativnimi nalogami, predvsem pri delu s podatki o gradivu v katalogu," je povedal Marko Petejan, tehnični direktor podjetja MordiCom, ki razvija program WinKnj. "Nova izdaja sistema WinKnj tako prinaša nove module, na primer vodenje učbeniškega sklada ter seznamov učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin, ki so specifične za osnovnošolske knjižnice."

Glavna novost novega programa WinKnj je podpora vodenju učbeniškega sklada. Za osnovne šole so v MordiComu izdelali vzajemno zbirko podatkov s prek 1.200 potrjenih naslovov učbenikov, ki je sestavljena na osnovi uradnega Kataloga učbenikov za osnovno šolo. "WinKnj je edini program na trgu, ki omogoča nadzorovan in voden postopek vodenja učbeniškega sklada, avtomatizacijo številnih procesov vodenja ter povezavo s katalogom, inventarno knjigo in uporabniki," je poudaril Marko Petejan in pojasnil, da je bilo ugotavljanje veljavnosti nekega učbenika doslej za knjižničarje težavno, saj običajno bibliografski katalogi niso usklajeni z uradnim katalogom sklada. Ugotavljanje, kateri bibliografski zapisi še spadajo v potrjene učbenike, je bilo zato naporno raziskovalno delo. WinKnj knjižničarjem danes omogoča samodejno analiziranje že vnešenih naslovov učbenikov v katalogu in primerjanje z vzajemnim katalogom. Naslove, ki podatkovno ne ustrezajo vzajemnemu katalogu program posebej označi, tako da knjižničar na hiter način ugotovi, za katere naslove je potrebno dopolniti podatke (COBISS ID ali vpis leta izdaje ter skenirane kode ISBN). Naslove novih učbenikov se prenaša iz vzajemne baze sklada, zato zanje podatkov ni več potrebno izpolnjevati oziroma dopolnjevati.

Novi WinKnj se ponaša še z inovativno zmožnostjo za vodenje evidence učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin. Učitelji prek vgrajenega OPAC-a izberejo, katere učbenike bodo uporabljali, program pa nato sestavi vse potrebne izpise za strokovni aktiv, starše, oglasno desko, naročilnico za nakup, vključno s poročilom za sistem Trubar, pri čemer so izpisi urejeni po različnih parametrih, na primer glede na razrede, učence ter izbirne predmete. Tako informacijsko podprt učbeniški sklad nenazadnje bistveno poenostavi in pohitri pripravo seznamov za prihodnja šolska leta, saj lahko iz preteklih izbir predlaga nove sezname.

Novi WinKnj je opremljen s popolnoma novim katalogom OPAC (Online Public Access Catalog), ki sedaj ponuja spletni dostop do informacij o knjižničnem gradivu kot standardno zmožnost. "Gre za pomembno novost, ki izboljšuje kakovost storitve šolske knjižnice. Doslej so morale knjižnice za zagotavljanje zunanjega dostopa, ki je velikokrat tudi zakonsko obvezna funkcionalnost, same zagotavljati ustrezno informacijsko varnost, zaradi česar v veliko primerih te storitve sploh niso ponujale," je še povedal Petejan. Šolske knjižnice sedaj uporabnikom enostavno omogočajo dostop do informacij knjižničnega gradiva, ki prek avtorizacije z uporabniškim imenom in geslom pregledujejo knjižnično gradivo in spremljajo stanje izposoje od koder koli in kadar koli.

Za dostopanje do kataloga je treba nastaviti požarni zid ter ustrezno nastaviti omrežni usmerjevalnik. Z novim WinKnj namenskega požarnega zidu ni potrebno nastavljati ter izvajati zahtevnih nastavitev omrežnega usmerjevalnika, temveč sistem samodejno vzpostavlja varno zasebno povezavo s strežnikom za vsakega uporabnika. Poleg spletnega dostopa je novost tudi prenovljen uporabniški vmesnik, ki ponuja vrsto novih zmožnosti za še boljši pregled nad gradivom. Uporabnikom so na voljo informacije o knjižničnih novostih, natančnejše izbirno iskanje jim zagotavlja hitrejše pridobivanje podatkov o gradivu, pregled podatkov o izbranem naslovu pa sedaj vsebujeta poleg uporabniškega pogleda še obliki izpisa COMARC in ISBD. Uporabnik lahko išče tudi v drugih zbirkah, na primer v ostalih šolah, ki so vključene v novi vzajemni katalog.

Posebno pozornost so razvijalci namenili varovanju podatkov. Poleg dosedanjega varnostnega shranjevanja na ključek USB so tako ponudili tudi storitev samodejnega varnostnega shranjevanja na osrednji strežnik WinKnj. Ta storitev zmanjša tveganja glede izgube podatkov ter poenostavlja varnostno shranjevanje, pri čemer omogoča dostop do OPAC-a tudi v primeru okvare osnovnega knjižničnega sistema ali izklopa računalnika v knjižnici.

Zelo pomembna novost je na novo zgrajen vzajemni katalog, ki temelji na NUK-ovi Slovenski bibliografiji. Vsebuje okrog 100.000 naslovov, kjer je zajeto skoraj vse gradivo, ki ga ima šolska knjižnica, z izjemo literature v tujih jezikih. Vzajemna baza se samodejno dopolnjuje, njen namen pa je olajšanje vnosa gradiva tistim knjižnicam, ki nimajo pridruženega članstva COBISS. Dodatne informacije
Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjoSAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: http://www.saop.si