O-STA

Vedno več podjetij poletni predah izkorišča za izobraževanje zaposlenih

Uporabniki SAOP-jevih programov želijo z vlaganji v izobraževanje in usposabljanje izkoristiti zmožnosti iCentra in miniMAXa za povečanje učinkovitosti in izboljšanje kakovosti dela na področju računovodstva in knjigovodstva.

ŠEMPETER PRI GORICI, 9. september 2011 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je v juliju in avgustu izvedlo 37 strokovnih seminarjev o programskih in zakonskih novostih v računovodstvu. Seminarje, ki so potekali večinoma na sedežu podjetja SAOP v Šempetru pri Gorici in Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani, je obiskalo 512 udeležencev iz 134 podjetij in javnih ustanov, od katerih je bilo največ vodij računovodstva, direktorjev podjetij ter računovodij. SAOP je v svoj izbor letošnjih poletnih seminarskih vsebin, poleg dobrih praks in naprednih funkcionalnosti, ki jih vgrajuje v rešitve miniMAX in iCenter, podal tudi splošna računovodska znanja ter znanja s področja trženja in spletne prodaje.

Kot kaže velik obisk SAOP-jevih poletnih seminarjev, se podjetja raje odločajo za izobraževanja v tem letnem času, kar je posledica manjšega obsega tekočega dela. "Organizacije se poletnih seminarjev tradicionalno udeležujejo zaradi želje po osvežitvi in nadgradnji znanja računovodstva in knjigovodstva," je povedala Urša Žorž, vodja izobraževanj v podjetju SAOP. "Še posebno avgusta so bili izredno dobro zasedeni tudi seminarji, ki so bili namenjeni spoznavanju naprednih funkcionalnosti, saj uporabniki zaradi pomanjkanja časa težko spoznajo vse izboljšave in nove zmožnosti, ki jih ponudi SAOP med letom." To je dober pokazatelj, da se uporabniki zavedajo, da lahko s SAOP-jevimi programi bistveno povečajo produktivnost, kar na primer uporabnikom iz vrst računovodskih servisov omogoča povečanje števila strank brez novih naložb v informacijski sistem ter povečanja števila sodelavcev.

Seminarjev se je udeležilo skupno 134 organizacij v primerjavi s 75 lani, od

tega se je za obisk seminarjev v povezavi s programi za srednja in velika podjetja iCenter odločilo 58,8 odstotka več organizacij, medtem ko se je za vsebine s področja spletne rešitve za manjše organizacije udeležilo kar 120,8 odstotka več organizacij kot leta 2010.

Porast obiska potrjuje, da se SAOP-jevi uporabniki tudi v kriznih časih, ob velikih pritiskih na znižanje stroškov, zavedajo pomembnosti vlaganja v znanje. "Organizacijam, ki vlagajo v znanje zaposlenih smo se približali ne le z aktualnimi in kakovostnimi vsebinami, temveč tudi z ugodnimi cenami," je še povedala Urša Žorž. Širok nabor seminarskih vsebin je ob tem ustvaril pomembno dodano vrednost, saj so organizacije lahko na seminarje poslale več zaposlenih, ki so tako pridobili ustrezna specialna znanja za nadaljnji razvoj svojih kompetenc.

-konec-

O podjetju SAOP

SAOP se uvršča med najpomembnejše regionalne proizvajalce poslovnih programov. Podjetje izdeluje poslovne rešitve, ki so posebej prilagojene zahtevam organizacij glede njihove velikosti in dejavnosti. Velikim in srednjim podjetjem s področja proizvodnje, trgovine in servisne dejavnosti ter javnih ustanov vzgoje in izobraževanja, lokalne uprave, socialnih zavodov in zdravstvenih ustanov ponuja celovit poslovni informacijski sistem iCenter. Za samostojne podjetnike, majhna podjetja, društva ter druge manjše organizacije pa je podjetje razvilo inovativen spletni program miniMAX, ki je uporabnikom na voljo kot storitev.

SAOP d.o.o. I Cesta Goriške fronte 46 I 5290 Šempeter pri Gorici

T: (05) 393 40 00 I F: (05) 393 81 36/37

info@saop.si I www.saop.si