O-STA

SLOVENSKE IN AVSTRIJSKE ŽELEZNICE PRVE V EVROPI PARAFIRALE POMEMBEN SPORAZUM O HITREJŠEM PRETOKU BLAGA

Slovenske in avstrijske železnice so parafirale Sporazum o prenosu del v mednarodnem tovornem prometu. Za uporabnike železniških storitev bo takšno delo pomenilo hitrejši pretok blaga med železniškimi upravami in večjo kakovost železniških prevozov. Sporazum zajema prenos del, ki jih sedaj ob primopredaji vlakov na mejnih postajah opravlja predajna železnica, na prevzemno železnico. Tako bodo po 1. aprilu letos, ko sporazum začne veljati, delavci prejemne železnice odpravljali pomanjkljivosti na naloženem blagu in na vagonih, nameščali manjkajoče zalivke oz. zapirala na pošiljkah in podobno. (Sedaj na primer vagon, na katerem na postaji Jesenice ugotovijo kakšno pomanjkljivost, izločijo iz vlaka, vrnejo na avstrijsko stran, ga tam popravijo in vključijo v drugi vlak.)
Sporazum velja za vse skupne mejne prehode: Rosenbach/Jesenice, Spielfeld-Straß/Maribor ter Bleiburg/Prevalje. Za vsa opravila bosta železnici med seboj poravnavali stroške preko skupnega računa.

Obe železniški podjetji bosta optimalno izkoristili vse razpoložljive vire na mejnih postajah, skrajšali postanke vlakov na mejnih postajah in tako dosegali večji pretok blaga. Tehnične pomanjkljivosti pri naloženem blagu in vagonih bodo odpravljene na mejnih postajah (na vlaku ali v delavnici), kar bo tudi ugodno vplivalo na večjo varnost železniškega prometa. Sprejeti so točno določeni delovni postopki, ki so v skladu z mednarodnimi železniškimi predpisi in smernicami EU.
Za nadzor uresničevanja tega sporazuma sta železnici imenovali skupino za monitoring, ki jo sestavljajo odgovorni za posamezna delovna področja.

S tem sporazumom so �-BB in SŽ kot prvi železniški podjetji v Evropi postavile temelje za medsebojno sodelovanje v skladu s smernicami EU in standardom ISO 9001. To je hkrati zgled evropskim železniškim upravam za sklepanje tovrstnih sporazumov. Zato bodo sporazum predstavile preko Mednarodne železniške zveze UIC vsem evropskim železniškim upravam ter si prizadevale pridobiti sredstva EU, ki so v okviru projekta »Marco Polo« namenjena projektom za pospeševanje pretoka blaga v Evropi.