O-STA

Pripoved v nastajanju / Narratives in progress

Likovni salon Celje, Galerija Plevnik - Kronkowska, Pokrajinski muzej Celje

14.10. 2011 - 27.11. 2011

Projekt Pripovedi v nastajanju izhaja iz refleksije institucije muzeja in tistih njegovih struktur, kjer nastaja in se naprej prenaša znanje. V glavnem vključuje ustvarjalce, strukture, ki jih muzej uporablja za prenos znanja, in seveda naslovnika v sistemu produciranja, to je občinstvo. Nedvomno gre muzej (ki ga seveda ne smemo razumeti kot avtonomnega in nezmotljivega v načinu podajanju vsebin in uporabi strategij, kot tudi umetnosti in umetniških del ne smemo dojemati kot avtonomnih in neodvisnih od subjektivnega), skozi občutljivo obdobje, a vendar močno prestopa meje sedanje družbenopolitične in gospodarske krize. Glede na trenutno stanje velja iskati alternativo v na novo zamišljenem sistemu, ki ne bi bil pozoren le do sprememb mišljenja in idej v globalnem smislu, ampak tudi do tega, kako bi se le-te lahko razvijale in prišle do izraza v vsakem kontekstu.

Zdi se, da se ne moremo izogniti umeščanju vsake institucije muzeja v koordinate njenega ozadja, zgodovine in razvoja, v geografske okvirje ter v situacije, ki jih delajo posebne in kjer delujejo skladno s svojimi realnimi zmožnostmi in pogoji.

Ena osrednjih refleksij tega projekta je tudi pojem zgodovine in različni načini, kako jo lahko umetnost interpretira, na novo prebere in bogati. Iz te perspektive se umetniška praksa večine aktualnih ustvarjalcev usmerja v raziskovanje, ki prestopa konvencionalne historiografske poglede in vključuje še druge discipline, z namenom, da bi ustvarili umetnine (artefakte ali dogodke), odprte mnogim subjektivnostim, iz katerih lahko razumemo preteklost in delujemo v sedanjosti.

Če se s tem v mislih spet vrnemo k muzeju, lahko ta igra odločilno vlogo preko svojih različnih instrumentov. Kako, v kakšnem formatu in s kakšno strategijo lahko muzej prenaša zgodbe, ki jih ustvarjajo umetniki? Po vsej verjetnosti bomo odgovor našli v vzpostavitvi prostora, ki poudarja in upošteva mnenje in vlogo občinstva, katerega pozicija mora biti enakovredna tako umetniškemu ustvarjanju kot instituciji kot taki.

Projekt Pripovedi v nastajanju je zasnovan na konkretnem kontekstu. Na mestu Celje, njegovi zgodovini, kulturni produkciji, muzejski strukturi in sedanjem trenutku. Mesto in njegove različne okoliščine moramo bolj kot témo razumeti kot precizen okvir delovanja. Poleg tega želimo poudariti specifiko tega projekta in ga postaviti v širše, prej omenjene koordinate. Z uporabo historiografske metode mikrozgodovine, kot jo je uvedel Carlo Ginzburg, poskušamo doseči enega izmed ciljev tega projekta, to je odkriti nove in zgovorne sledi v tistih dogodkih in dinamikah, ki se nam na prvi pogled morda zdijo naključni ali nepomembni.

Za uresničitev tega projekta smo ustvarili tri situacije oziroma strategije, ki odgovarjajo trem različnim prostorom v mestu. Prvič, Likovni Salon kot kontekst za predstavitev ideje institucije muzeja, z namenom, da se zastavijo nujna vprašanja o prihodnosti institucije in hkrati vzpostavijo nove oblike druženja. Drugič, v Galeriji Plevnik-Kronkowska želimo razmišljati o praksi razstavljanja kot taki. Dela so razstavljena po prostoru ne da bi avtor ali kurator vnaprej določila hierarhijo postavitve. Obiskovalci morajo sami aktivno opazovati dela, iskati povezave med njimi in si tako sami ustvariti lastno pripoved.

Zgodovina je osrednji motiv pri večini sodelujočih avtorjev. Nekateri izmed njih predstavljajo nove načine, kako govoriti o preteklosti. Uporabljajo strategije, ki so sicer tesno povezane z drugimi disciplinami znanja.

Občinstvo bo imelo pomembno vlogo tudi na tretjem prizorišču, v Pokrajinskem muzeju. Z napovedanim programom, ki bo odprt različnim možnim razpletom in časovnim okvirjem, bo vsak umetnik vzpostavil svojo lastno dinamiko glede na publiko, ki bo napovedano ali po naključju prišla v muzej. Gre za zaporedje dogodkov ali interferenc v kontekstu muzeja klasične umetnosti, oddaljenega od dogajanja, ki ni v skladu z izoblikovanimi pravili obnašanja.

Juan de Nieves