O-STA

Brezplačna delavnica o izvjanju pridobitne dejavnosti društev ter zagotavljanja standarda kakovosti

LRF za Pomurje in CNVOS organizirata delavnico, na kateri se boste seznanili z dilemami glede izvajanja pridobitne dejavnosti v društvih in drugih nevladnih organizacijah ter zagotavljanja standarda kakovosti delovanja.

Delavnica bo razdeljena na dva vsebinska sklopa.

9.00 - 11.45 (1. sklop, z vmesno pavzo)

a) IZVAJAJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI V DRUŠTVIH IN DRUGIH NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Ta sklop se bo nanašal na najpogostejše dileme, s katerimi se društva in druge nevladne organizacije srečujete pri izvajanju pridobitne dejavnosti (to je, pri prodaji različnega blaga in storitev za katere zaračunavate oziroma izdajate račune).
Omenjeni vsebinski sklop bo vodil Matej Verbajs, strokovni sodelavec na Centru nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), ki je specializiran za pravo nevladnih organizacij. Ima dolgoletne izkušnje s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam in oblikovanjem besedil zakonodajnih predlogov in pobud.
V kolikor imate konkretno vprašanje s tega področja, nam ga lahko predhodno posredujete.

11.45 - 12.00 (odmor za kavo, čaj)

12.00 - 14.00 (2. sklop)

b) ZAGOTAVLJANJE STANDARDA KAKOVOSTI POSLOVANJA - s standardom kakovosti do lažjega vodenja organizacij

Predstavljen bo NVO standard kakovosti - dokument, ki postavlja smernice delovanja nevladnih organizacij, kaj torej mora imeti organizacija, da je vsakodnevno delo lažje, da ne pride do podvajanja dela, da so zaposleni in prostovoljci zadovoljni ipd. Standard služi kot vodilo, s pomočjo katerega organizacije prepoznajo šibke točke delovanja organizacije, jasno definirajo poslanstvo, opredelijo vodstvene strukture in razmerja med organi, izboljšajo odnose in komunikacijo med zaposlenimi, se bolje odzivajo na potrebe uporabnikov in določijo smernice za izboljšanje. Na delavnici bomo predstavili standard skozi praktične primere nevladnih organizacij, ki so sistem kakovosti že vzpostavile, predvsem pa skozi izkušnje LRF za Pomurje, ki je od leta 2010 imetnik certifikata NVO standard kakovosti.

Omenjeni sklop bo vodila Tina Divjak, vodilna presojevalka NVO standarda kakovosti, ki je sodelovala na vseh izvedenih presojah v NVO do sedaj in v delovni skupini, ki je NVO Standard oblikovala.
Na delavnici bo sodelovala tudi Barbara Ropoša, strokovna sodelavka LRF za Pomurje, ki bo na konkretnem primeru predstavila izkušnje s pridobitvijo in vzdrževanjem standarda kakovosti vodenja organizacije.

Delavnica je brezplačna in namenjena vsem članom nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi in ustanove) iz Pomurja.

Za udeležbo so potrebne predhodne informativne prijave na matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54.

Več informacij o programu in vsebini najdete na spodnji povezavi:

http://www.lrf-pomurje.si/akcije-in-dogodki/izobrazevanja-delavnice-seminarji-konference/?id=688


Prijazno vabljeni!