O-STA

Slovenija po meri mladih? Kdaj?!

(Maribor, 3. november 2011) - Mladi in mladinski delavci iz različnih koncev Slovenije se bodo v četrtek, 10. novembra zbrali v Mariboru, kjer bo v dvorani prireditvenega centra ŠTUK na Gosposvetski cesti 83, potekala konferenca z naslovom Aktivno državljanstvo: Slovenija po meri mladih. Konferenca poteka v okviru projekta aktivendržavljan.si, ki ga delno financira Evropska unija s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

"Aktivno državljanstvo: Slovenija po meri mladih" ne bo običajna konferenca, kjer bi obiskovalcem izza govorniškega pulta govorci predstavljali dolgočasne referate. To bo konferenca v okviru katere bodo udeleženci aktivno sodelovali in kritično ocenili prispevke predavateljev ter s seboj odnesli znanja, ki jih bodo lahko takoj uporabili v praksi. Na konferenci bomo iskali odgovore na ogromno različnih vprašanj, najverjetneje pa tudi marsikaterega zastavili. Izvedeli bomo, zakaj slovenska mladina ni družbenopolitično apatična, zakaj je neaktivnost želja kapitala in korporacij, zakaj smo mladi v prednosti, ki je večkrat ne znamo izkoristiti in zakaj mora biti državljanstvo glagol in ne samostalnik.

V uvodu bodo različne aspekte aktivnega državljanstva predstavili dr. Andrej Kirbiš iz Filozofske fakultete v Mariboru, Tadej Beočanin iz Mladinskega sveta Ajdovščina, dr. Andrej Fištravec iz Zavod RS za šolstvo in dr. Žiga Vodovnik iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani. V nadaljevanju bodo udeleženci aktivno sodelovali na praktičnih delavnicah z naslednjimi vsebinami: uporaba novih medijev za vplivanje na politične akterje, opolnomočenje mladih v političnem procesu ter pridobivanje in ohranjanje mladih v mladinskih organizacijah.

Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Maribor Franca Kanglerja.. "Mestna občina Maribor se zaveda pomena mladih v družbi ter je v skladu s tem in z uspešno prijavo za pridobitev naziva "Evropska prestolnica mladih 2013", sprejela strateško-razvojno odločitev, da se bo mesto razvijalo v smeri mladim prijaznega mesta. Vsaka občina ter država si želita mladih aktivnih državljanov, saj le-ti predstavljajo neusahljiv vir novih idej za razvoj družbe. Mlade je tako potrebno vzpodbujati ter jim omogočati različne priložnosti, da so lahko aktivni na različnih področjih v družbi.", je povedal mariborski župan Franc Kangler, ki bo uradno otvoril konferenco ter pozdravil navzoče.

Vljudno vabljeni!

# # #

DODATNE INFORMACIJE:

Zavod PIP

Brigita Horvat

vodja projekta Aktivendržavljan.si

T 02/234 21 46

E brigita.horvat@zavodpip.si