O-STA

SAOP med najbolj uspešnimi goriškimi poslovnimi zgodbami

Na poslovnem srečanju goriških podjetnikov je bila predstavljena dobra praksa podjetja SAOP pri širjenju na tuje trge.

NOVA GORICA, 11. november 2011 - Podjetje SAOP, vodilni proizvajalec poslovnih programov za podjetja in javne ustanove, je na povabilo organizatorjev nastopilo na poslovnem srečanju Novogoriški forum. SAOP je še ob dveh uspešnih manjših goriških podjetjih Advansys ter Gonzaga-Pro predstavil svoje izkušnje pri uspešni širitvi na regijske trge ter rasti poslovanja na domačem trgu. Podjetje je prek regijske širitve poslovanja nekaterih slovenskih uporabnikov ter vzpostavitve lastne partnerske mreže že izvedlo prodajo poslovnega informacijskega sistema iCenter v Republiki Srbiji ter pridobilo prve naročnike na storitve spletnega poslovnega programa miniMAX iz vrst srbskih računovodskih servisov ter majhnih in mikro podjetij.

"Rast podjetja SAOP temelji na okrepitvi kompetenc na vseh ključnih ravneh poslovanja, tako na področju razvoja programske opreme kot v prodaji, svetovanju in podpori uporabnikom ter pri vodenju," je povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP in dodala: "Rezultati dela na kadrovskem področju se kažejo skozi nove aplikacije za elektronsko poslovanje, ki napovedujejo novo generacijo sistema iCenter, povečujejo pa tudi prihodek od prodaje poslovnih storitev, predvsem pri svetovanju za uvajanje naših rešitev." Kot je še poudarila Sonja Šinigoj, je velika prednost SAOP celovitost, kakovost in cenovna ugodnost rešitev za zahtevne uporabnike iz vrst srednjih in velikih podjetij ter javnih ustanov. Poleg tega tudi manjšim organizacijam ter njihovim računovodskim servisom zagotavljajo prilagojeno informacijsko rešitev - spletni poslovni program miniMAX.

Podjetje SAOP na regijske trge prenaša preizkušen model trženja poslovnih programov, ki ga uspešno izvaja v Sloveniji. V Republiki Srbiji je tako že odprlo podružnico in oblikovalo mrežo tehnoloških in vsebinskih partnerjev za prodajo, izobraževanje, podporo in lokalizacijo programov. Poleg tega skrbi za prenos znanja in dobrih poslovnih praks iz Slovenije, pri čemer sodeluje z izobraževalnimi organizacijami in poslovnimi združenji. Prvi primer takšnega sodelovanja je uporaba spletnega programa miniMAX pri poslovnih izobraževanjih Privredne komore Novi Sad, ki jih ta izvaja za več kot 20.000 včlanjenih podjetij. SAOP sodeluje tudi z različnimi komercialnimi ponudniki izobraževanj na področju računovodstva in poslovodstva pri vsebinski in tehnični izvedbi tečajev, na katerih slušatelji pri praktičnem delu uporabljajo miniMAX ter iCenter.

-Konec sporočila-

Dodatne informacije

Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki... http://www.saop.si/site/o_podjetju_za_novinarje/413/za_novinarje.aspx