O-STA

Slovenska mladina ni družbenopolitično apatična

Včeraj je v dvorani prireditvenega centra ŠTUK potekala konferenca z naslovom Aktivno državljanstvo: Slovenija po meri mladih pod okriljem Zavoda PIP, kjer so mladi in mladinski delavci razpravljali o različnih vidikih aktivnega državljanstva.

V frontalno aktivnem delu so svoje poglede na tematiko predstavili dr. Andrej Kirbiš iz Filozofske fakultete v Mariboru, Tadej Beočanin iz Mladinskega sveta Ajdovščina, dr. Andrej Fištravec iz Zavod RS za šolstvo in dr. Žiga Vodovnik iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

"Participacija je osrčje demokracije", je poudaril dr. Kirbiš in predstavil izsledke raziskave Mladina 2010, ki kažejo na to, da slovenska mladina ni družbenopolitično apatična. V zadnjem obdobju je celo nadpovprečno protestno in civilno družbeno angažirana, medtem ko je konvencionalni politični angažma med mladimi v upadanju. Da je neaktivno državljanstvo velika želja kapitala oz. centrov moči, ki za svoje delovanje ne potrebujejo aktivnih državljanov je bilo sporočilo dr. Fištravca.

Kako aktivni so mladi je na konkretnem primeru iz prakse predstavil Tadej Beočanin. "Pravo državljanstvo mora biti glagol in ne samostalnik, to ne sem biti status, ki je vezan na neko etnično skupino", poudarja dr. Vodovnik.

Udeleženka Živa Beguš, študentka sociologije na FDV, je na konferenco prišla iz Ljubljane. Pritegnili so jo odlični predavatelji: "Konferenca je bila izjemno zanimiva. Za udeležbo sem se odločila, ker me zanima tematika, predvsem pa me zanima, kaj lahko poleg volitev storim, da bom aktivna državljanka."

Vodja projekta Aktivendržavljan.si, Brigita Horvat (Zavod PIP), je spregovorila o namenih konference: "Namen konference je bil predstaviti različne vidike aktivnega državljanstva, predvsem pa poudariti, da aktivno državljanstvo ne pomeni le politični angažma temveč obsega različne načine participiranja v družbi in družbenih procesih. Mladi udeleženci konference, niso bili le pasivni opazovalci ampak so aktivno sodeloval in soustvarjali vsebino konference, s tem pa pridobili znanja, ki jih lahko neposredno prenesejo in uporabijo v praksi."

Konferenca je potekala v okviru projekta aktivendržavljan.si, ki ga delno financira Evropska unija s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.