O-STA

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja vabi k sooblikovanju pobude pomurskih nevladnih organizacij.Skupaj z vami želimo namreč sooblikovati pobudo, za katero menimo, da bi lahko prispevala k boljšemu in hitrejšemu razvoju nevladnega sektorja tako v regiji kot na nacionalnem nivoju.
Omenjeno pobudo bomo kandidatom predstavili in o njej diskutirali na odprtem soočenju, ki ga bomo organizirali v predvolilnem času.

Katere vaše predloge / pobude / ukrepe pričakujemo, da bomo s kandidati odprli konkretno razpravo? V pomoč so vam lahko spodaj zastavljena vprašanja:

• Kaj potrebujete pri svojem delu?
• Kako bi vam lahko država pomagala?
• Kakšne ukrepe bi morala sprejeti, da bi društva lahko uspešneje opravljala svoje poslanstvo? Kako odpraviti finančno podhranjenost nevladnih organizacij?
• In socialno podjetništvo - se dovolj in pravilno spodbuja?
• Kaj pa del dohodnine? In del, ki ga upravičenci, ne namenijo nikomur ter ostaja v rokah države, kljub temu, da bi ga lahko namenila za razvoj NVO?
• Bi država naj ustanovila t.i. Sklad za razvoj NVO?
• Potrebujemo v Pomurski regiji shemo za premostitveno financiranje projektov NVO-jev?
• Ali bi država morala zagotoviti predplačila pri financiranju projektov in programov, da bi tako lahko tudi manjše organizacije, ki nimajo dovolj lastnega kapitala, lahko izvajala projekte?
• So nevladne organizacije deležne primernih spodbud za zaposlovanje kadrov?
• Ali država dovolj dobro upošteva vključevanje civilne družbe v oblikovanju politik?
• Kje so potrebni ukrepi?
• Kaj in kako?

Gre zgolj za nekaj izhodišč, ki vam lahko pomagajo pri razmišljanju, predvsem pa se opiramo na vas in vaše predloge rešitev, saj sami iz prakse najbolje poznate težave, s katerimi se soočate in kako bi se jih bilo treba lotiti.

Zbiramo torej vaše predloge ukrepov, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti na sistemski ravni, da bi se lahko nevladne organizacije hitreje in kakovostnejše razvijale. Prejete predloge ukrepov bomo oblikovali v pobudo pomurskih NVO-jev ter jo posredovali pomurskim poslancem in njihovim strankarskim listam.

Vsi vaši predlogi so dobrodošli v pisni obliki na e-naslovu: matejka@lrf-pomurje.si. Pri tem prosimo navedite tudi naslednje podatke:
- naziv organizacije, ki jo zastopate;
- ime in priimek ter kontaktne podatke (e-mail ali telefon).

Vaše pobude zbiramo do petka, 25.11.2011!


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

Matejka Horvat
www.lrf-pomurje.si
matejka@lrf-pomurje.si
02 538 13 54